Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Mutert virus kan få følger

Innhold

Mutert virus kan få følger

22.01.2021

Et utbrudd i Nordre Follo knyttes til det muterte viruset fra England. Utbruddet kan få følger også for Sarpsborg. Det er ventet en nasjonal forskrift fredag kveld.

-Her i Sarpsborg har vi fortsatt relativt strenge koronatiltak. Det gjør at vi er bedre rustet enn mange av de andre kommunene i Viken. Derfor avventer vi hva regjeringen bestemmer seg for i kveld. Jeg håper og tror at det ikke skal bli nødvendig med store endringer i tiltakene her i kommunen akkurat nå, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Har stengt ned

Klokka 17 fredag var alle kommunene i Viken i møte med Statsforvalteren (Tidligere Fylkesmannen), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etter at det tidligere i dag ble kjent at Nordre Follo opplever et stort utbrudd der to beboere på et sykehjem har blitt smittet av den engelske varianten av koronaviruset. Nordre Follo har stengt ned og det er trolig at det blir en dramatisk skjerping av tiltakene også i Oslo og de andre nabokommunene.

I møtet kom det fram et tydelig ønske fra kommunene om at regjeringen vedtar hvilke tiltak som skal gjelde i den rammede regionen. I tillegg til at den vil beskrive tiltak for nabokommunene, vil den trolig også si noe om kommunene som ligger i nærheten, som Sarpsborg.

Sparta-utbruddet neppe mutert

-Vi var engstelige for at det siste utbruddet rundt Sparta ved årsskiftet kunne skyldes det muterte viruset, siden så mange personer ble smittet på veldig kort tid. Derfor sendte vi inn prøveresultatene til Folkehelseinstituttet for at de skulle analyseres nærmere. Vi har ennå ikke mottatt noen svar derfra. Men siden vi nå opplever at smittetallene går ned, tyder det på at dette utbruddet ikke var forårsaket av de muterte viruset, men sikre er vi ikke før vi får svar, sier virksomhetsleder helse, Karianne Jenseg Bergman.

Ordføreren er glad for at det har vært strenge tiltak i Sarpsborg i flere uker og at vi de siste dagene har opplevd en nedgang i smittetallene. Men han er tydelig på at det likevel er grunn til å være litt ekstra på vakt.

-Begrense sosial omgang

-Inntil videre vil jeg anbefale alle i Sarpsborg om å begrense sin sosiale omgang. Ikke dra på besøk og ikke ha besøk hjemme. Unngå unødvendige reiser, også på hytta hvis den ligger et stykke unna. Vi må være på vakt, men vi må ikke bli for engstelige. Vis omtanke til hverandre og ta gjerne noen telefoner til de du kjenner i løpet av helgen, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Sarpsborg kommune kommer med oppdaterte nyheter på våre nettsider om det skulle skje endringer som følge av regjeringens varslede vedtak.