Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Nettmøte om korona - her er svarene

Innhold

Nettmøte om korona - her er svarene

02.12.2021

I dag hadde vi nettmøte om korona i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad. Kommuneoverlegene Sapna Iqbal og Tony Elvegaard og direktør oppvekst Erik Bråthen deltok. Her er deres svar på innbyggernes spørsmål:

Testing, råd og tiltak

Gunnar Fredriksen: Person A og B drar til Danmark. A er fullvaksinert for 10 mndr siden, B er ikke vaksinert. B tester seg før han reiser til Danmark, inn til Danmark, på vei hjem fra Danmark, på grensen til Norge, for så å måtte være hjemme i 10 dagers karantene (evt. enda en test etter 3 dager) - 4/5 tester for en langhelg (!). Person A fester hele helgen i København og tester seg ikke en eneste gang på turen, ei heller ved hjemreise da dette ikke er påkrevd av vaksinerte. Karantene slipper han også. Fra et smittevernsperspektiv (for det er vel smitten man vil ha bukt med?): Hvor er logikken i disse reglene hvis formålet er å få smitten ned?

Hei, forskjell i praksisen er direkte koblet til vaksinasjonsstatusen. Vaksinen gir god beskyttelse mot koronaviruset, spesielt hvis man er fullvaksinert. Jeg forstår ditt resonnement med økt nærkontakt, men tiltakene er formet etter risikovurdering basert på vaksinasjonsstatus fordi fullvaksinerte har mye mindre sannsynlighet for å bli syke og dermed smitte videre, sammenliknet med uvaksinerte. Hilsen Sapna

 

Kritisk røst: Dersom ett av en eller flere søsken bosatt på samme adresse har påvist smitte bør resten av søsknene bli holdt hjemme. Kan dette innføres som et krav? Det er helt latterlig at dette kun er et krav for voksne mennesker over 18 år. Smitten bres blant de barn og ungdom. Altså er det der det må innføres tiltak, ikke blant mer bevisste inntektsgivende voksne.

Hei, Selv om karanteneplikt kun gjelder for voksne over 18 år, gjelder samme rutiner for barn, men som en anbefaling. Dette for å spare barn for høy tiltaksbyrde, slik at barn og unge kan leve et mer normalt liv under pandemien som har vart lenge. All erfaring hittil tilsier at barn smitter mindre enn voksne og blir svært sjelden alvorlig syke.  Hilsen Sapna

 

Anonym: Hei. Hvordan stiller Sarpsborg kommune seg til bruk av hjemmekontor?

Hei, Sarpsborg kommune følger nasjonale råd og regler. Dette sier nasjonale myndigheter om hjemmekontor: Ved økende smitte og høyt trykk på helsetjenesten er det anbefalt å bruke hjemmekontor. I Sarpsborg har vi et tydelig råd til alle med smitte i husstanden om å vurdere hjemmekontor der det er praktisk mulig. Her er det viktig å ha god dialog med sin nærmeste leder. Hilsen Sapna

 

Anonym: Jeg er forundret over at ingen i butikkene jeg var i dag ikke brukte munnbind når det er anbefalt.

Hei, Det er en nasjonal anbefaling om at munnbind skal brukes i butikker og kjøpesenter. Det er ikke en plikt, men det er helsefaglige grunner for at dette anbefales. Vi oppfordrer alle til også å følge anbefalingene.  Hilsen Sapna

 

Lise: Forrige uke stod det nederst i en artikkel i SA at ny anbefaling var at husstandsmedlemmer til smittede bør unngå å delta i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Dette er informasjon som ikke kommer tydelig nok ut til befolkningen. Barn deltar på allslags fritidsaktiviteter og besøker venner selvom de har smittede familiemedlemmer. Hvordan sikrer dere at informasjonen kommer fram til alle? Dette er jo kjempeviktig for å ikke spre smitte.

Hei, gjennom smittesporing er vi i direkte kontakt med alle som er smittet. Da får vi gitt informasjon til de aktuelle familiemedlemmene om rådene som gjelder. I tillegg oppdaterer vi med all relevant informasjon på kommunens nettsider, i tillegg til sidene til FHI og helsenorge. Hilsen Sapna

 

Jørn Gustavsen: Hvorfor velger man strategien "å sitte på gjerdet" og vente å se anutviklingen Når det så tydlig kommer frem at det bare blir verre..? Er virkelig et påbud om en meters avstand og munnbind på offentlige møteplasser så inngripende for folk flest..? Fortsetter man denne strategi kommer vi sannsynligvis i en situasjon der enda strengere tiltak må til, så hvorfor ikke ta tak nå mens det ennå er tid ? Julen står for for døra, og med et nytt virus i sirkulasjon, ville det nok vært bedre bytte strategi..og ta et skikkelig tak nå i de neste ukene... kritikk fra folk i gata kommer det jo uansett!

Hei, lokale og nasjonale helsemyndigheter jobber tett for å finne de mest forholdsmessige tiltakene i denne fasen av pandemien. Regjeringen har nylig revidert den helhetlige strategien for å håndtere koronapandemien. Strategien nå er å holde kontroll på smittespredningen for å holde antallet med alvorlig sykdom nede og sikre god kapasitet i helsetjenestene. Myndighetene ønsker å unngå en ny nedstenging. Hilsen Sapna

 

Eva Melhus Lipovoj: Må man teste barn på 11 og 7 år etter en sverigetur?

Hei. Innreisereglene endres stadig. Siden dette er nasjonale regler, anbefaler vi at du ser på den informasjonens om ligger på nettsidene til helsenorge. Du kan også ringe den sentrale koronatelefonen på telefon 815 55 015, som er åpen alle hverdager mellom klokka 08:00 og 15:30. Hilsen Sapna

 

En ansatt: Hei. Jeg er vaksinert, men bekymret. Bekymret for koronasmitten og for den nye varianten omikron. Men mest av alt bekymret for gjennomføring av julebord rundt omkring. Er dette virkelig tiden å samles med en større gruppe mennesker man jobber med - rett før jul? Savner noen anbefalinger/råd og regler for at julebord bør avlyses. Jeg vil heller feire jul med større del av familien enn å risikere smitte med kollegaer hvor jeg ikke vet om alle er vaksinert. Men det er ikke så lett å stå opp mot "Bli med æ!"

Ania Kalina: Hvilken anbefaling har kommune angående julebord? Kanskje lurt å utsette til januar? for å sikre mindre smitte før Juletiden?

Hei, Foreløpig har vi ingen lokale, regionale eller nasjonale tiltak som begrenser arrangementer. Det betyr at man kan ha julebord/juleavslutning eller annen sosial tilstelning. Det er dog viktig at man som arrangør legger til rette for at smitteverntiltakene kan følges og at arrangementet dermed blir mer smittevernvennlig, for eksempel ved:

  • Tydelig informasjon til alle deltagere om å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.
  • Legge til rette for god håndhygiene
  • Legge til rette for god plass i lokalene og god ventilasjon
  • Det anbefales også å hilse på smittefri måte, dvs droppe håndhilsning

 Hilsen Sapna

 

Odd Haugerud: Jeg var innlagt på sykehuset for 3 uker siden, og i epikrisen står det «etablert koronasyk». Hva betyr det?

Hei, jeg vil anbefale deg å ta kontakt med sykehuset, så får du et helt riktig svar. Hilsen Sapna

 

Anonym: Se å sett inn tiltak I Sarpsborg igjen ! Hvorfor vente?

Hei. Regjeringen har innført både anbefalinger og tiltak. I Sarpsborg er det foreløpig kun anbefalinger. Vi følger situasjonen fra dag til dag og vil komme med nye tiltak om det er nødvendig. Hilsen Sapna

 

Anonym: Når skal dere ha påbud med munnbind igjen? Og hvorfor øker dere ikke nivået på skolen til gul/rød med så mye smitte

Hei, Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesenter der du ikke kan holde avstand. Anbefalingen gjelder også i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, for eksempel hos fastlegen, tannlegen og sykehus. Hvis situasjonen forverrer seg, kan det bli aktuelt å endre fra anbefaling til plikt.Ang. smitte i skolene, har vi flere verktøy vi benytter oss av allerede som vi opplever god effekt av. Vi har også andre verktøy vi kan benytte oss av før vi vurderer å heve nivå på skolene. Det er et overordnet mål om å spare barn og unge for tiltaksbyrde, slik at de kan leve et mest mulig normalt liv på skolen og på fritiden. Hilsen Sapna  

 

LM: Bør testingen bli strengere? Når vi har vært i kontakt med smittede kreves det kun 1 hurtigtest med engang. Dette kan jo for tidlig. Det burde vært flere tester og lengre tid og karantene! I tillegg oppleves hurtigtestene som uklare da de og PCR test ikke viser samme resultat. Det er fortsatt mange som bør bli skånet mot viruset. I tillegg BØR det legges til rette for digital undervisning i skolene, i tillegg til at man fremmer hjemmekontor. Man skriker om at smittetallene øker, men tiltakene matcher ikke arbeid mot å redusere smitte.

Hei, Regjeringen har nylig innskjerpet regler for karantene og testing for de med smitte i husstanden, fordi man anser smitterisikoen som størst her. For disse er det plikt til karantene eller hyppig testing. Når det gjelder smittetall er vi nå i en ny fase av pandemien. Smittetallene i seg selv er ikke så viktig lenger. Vi tåler mer smitte grunnet veldig god vaksinedekning. Det som er viktig parametere nå er hyppigheten av alvorlig sykdom og kapasitet i helsetjenestene. Dette legges til grunn når vi vurderer tiltak. Vi har allerede i gang satt en del forsterkede råd og tiltak. Du kan lese mer om dette på kommunens nettsider. Hilsen Sapna

 

Therese: Hei! Vi i vår husstand har alle akkurat hatt korona, men nå er det smitte hjemme hos foreldra mine også, hva er reglene for å dra ditt nå da?

Hei, så lenge dine foreldre ikke er ferdig med isolasjonstiden anbefaler vi dere om å vente med å besøke dem. Hilsen Sapna

Vaksinasjon

Heidi Melby: Har fått tildelt time fredag 3.des. for tredje koronavaksine. Er det ok å ta denne så lenge jeg er forkjøla og har lett feber?

Hvis du er forkjølet og har feber bør du holde deg hjemme og teste deg. Hvis du har fått time til dose 3 på fredag, og du fortsatt har forkjølelsessymptomer, bør du ringe kommunen for å få utsatt timen din. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Mann 54: Når man vet att den meste smitten i Norge er blant folk født utenfor Norge, hvilke konkrete tiltak blir satt in for få ned den trenden, I uke 41-44 var andelen innlagt født utenfor Norge på ca 75% uvaksinerte og blant de født i Norge var det 26% av de innlagte som var uvaksinert.

Det er stor smitteforekomst blant de uvaksinerte, og alle innbyggere i Sarpsborg kommune har blitt forsøkt kontaktet på telefon og brev med informasjon om dose 1. Vi har også direkte kontakt med innvandrermiljøene slik at de får informasjon, om nødvendig på sitt språk. Vi har også tilbudt vaksiner på steder der disse miljøene ferdes mye. Det er viktig å understreke at uvaksinerte er hjertelig velkomne til drop-in på Valaskjold for å få dose 1. Å få opp andelen vaksinerte innbyggere er den viktigste strategien for å møte pandemien. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Ahlgren A: Når får vi tredje dose, vi mellom 45 og 65 år

Vi har et mål om å tilby dose 3 til alle over 45 år som har fått dose 2 for minst 6 måneder siden før jul. De som har fått dose 2 i slutten av juni kan forvente å få innkalling over nyttår. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Josefine: Når blir de i risikogruppen tilbud om den 3 dose ?

Vi har et mål om å tilby dose 3 til alle som er registrert som høy-risiko for covid-19 som har fått dose 2 for minst 6 måneder siden. Disse vil få tilbudet innen jul. Høy-risiko gruppen er den gruppen som tidligere ble omtalt som prioriteringsgruppe 4. Les mer på kommunens nettsider. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Diana Walker: Hvor kan jeg få personlig råd og veiledning angående korona vaksinen. Jeg har forsøkt FHI, vaksine kontoret, korona telefon , fast lege og spurt service kontoret om hvor jeg kan henvende meg. Men alt til ingen nytte.

For personlig råd og veiledning vedrørende koronavaksinasjon kan du henvende deg til din egen fastlege. Det er også en mulighet å ringe den sentrale koronatelefonen på telefon 815 55 015, som er åpen alle hverdager mellom klokka 08:00 og 15:30. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Nette: Når man nylig har hatt covid-19, skal man da ta dose 3 av covid vaksinen? Hvis ja-evt når?

Hvis du har hatt covid-19 og er over 45 år, så anbefales man oppfriskningsdose/dose 3 etter 3-6 måneder etter sykdom. Hvis man er under 44 år, og har fått to doser med koronavaksine og har hatt covid-19 er det ikke en anbefaling om en oppfriskningsdose / dose 3 i denne omgang. Man ansees som tilstrekkelig beskyttet med tre immunitetshendelser. En immunitetshendelse er enten vaksine eller covid-19 sykdom. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Siri: Hei, kan vi møte besteforeldre og oldeforeldre nå? Er de fremdeles godt beskyttet mot sykdom og innleggelser om de er dobbeltvaksinert?

Hei. Så lenge man føler seg frisk, og ikke har symptomer på covid-19, og olde/besteforeldre er vaksinert med to doser, så går det fint å besøke de eldste familiemedlemmene. Fra fredag 26.11 er alle over 45 år anbefalt en oppfriskningsdose / dose 3 når det har gått 6 måneder siden dose 2. De over 65 anbefales en dose 3 etter 5 måneder. Bakgrunnen for dette er at man ser at de eldste over tid har mindre beskyttelse av vaksinen over tid. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Tone: Vi som har hatt korona er det fortsatt bare en sprøyte man skal ha?

De som er over 45 år som har fått én dose og som deretter har hatt covid-19 anbefales nå en oppfriskningsdose når det har gått 3-6 måneder etter gjennomgått sykdom. De som er under 45 år anbefales foreløpig ikke en oppfriskningsdose, så sant man ikke har en alvorlig grunnsykdom, men det kan komme anbefalinger om at øvrig befolkning mellom 18-44 år anbefales en dose 3 over nyttår. Vi følger med på anbefalingene fra FHI. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Knut Terje Pettersen: Hva med oss som hadde Corona så tidlig som i mars 2020? Vi har fått to vaksiner. Er det nok eller må vi også ha en tredje dose, for man vet vel ikke sikkert om vi i det hele tatt har noen immunitet etter sykdommen for så lenge siden?

De som har hatt covid-19 og hatt to doser koronavaksine er foreløpig ikke anbefalt å ta en dose 3 /oppfriskningsdose. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

 

Reidun Hildebrandt: Vi som er fullvaksinert hvordan skal vi forholde oss til de som ikke er vaksinert?

De som er fullvaksinert har større beskyttelse mot alvorlig sykdom som følge av covid-19 sammenliknet med uvaksinerte. Dersom uvaksinerte er barn, ser vi et mildere covid-19 forløp sammenliknet med eldre uvaksinerte. Man kan også være smitteførende som fullvaksinert, men sannsynligheten er da mindre for å smitte andre, fordi de fullvaksinerte gjerne får mindre symptomer. Tony Elvegaard, kommuneoverlege

Oppvekst

Anders A.: Hvorfor har ansatte i kommunes barnehager vesentlig dårligere smittevern enn ansatte i administrasjonen?

Hei og takk for spørsmål! Alle som jobber i i våre barnehager og/eller administrativt har de siste månedene fulgt de samme nasjonale smittevernreglene som alle andre. Blir det endringer i disse, må vi igjen sammen se på hvordan vi skal ulike tiltak som er tilpasset de ulike arbeidsstedene, men foreløpig er det ikke aktuelt å innføre nye tiltak for noen yrkesgrupper. Vennlig hilsen Erik Bråthen

 

Hansen: Hvorfor blir det ikke satt inn noen tiltak i bhg og skoler igjen? Sist det var mye smitte i bhg og skoler stengte dere ned, men nå som smitten er enda høyre der så går alt som normalt? Vi vet at bhg sliter og vi foreldre har fått skjemaer som vi må fylle ut ang henting og levering hver dag... fortvilende for oss å sende barn i bhg og skole når det er smitte der...

Hei og takk for spørsmål! Jeg skjønner godt at mange lurer på dette, men til tross for høye smittetall, er situasjonen nå veldig annerledes enn sist vi hadde tilsvarende smittetall. Det er flere årsaker her, men den viktigste årsaken er vaksineringen. Gjennom vaksinering får eventuelle høye smittetall i barnehager og skoler ikke de samme konsekvensene, eller de samme sykdomsforløpene, som vi så i forrige periode. Når det gjelder sykefravær i barnehager og skoler, ser vi at dette både er en nasjonal og en lokal utfordring. Dette skyldes delvis korona, men også i stor grad forkjølelse og andre sykdommer som vi har vært mindre utsatt for tidligere i pandemien. Vi samarbeider godt med foresatte for å dekke de behovene de har for barnehageplass, og håper dette skal være tilstrekkelig for å komme oss gjennom denne perioden uten ytterligere tiltak eller begrensninger. Det er et overordnet mål i hele Norge at barn og unge skal leve mest mulig normalt, med skole, barnehage og fritidsaktiviteter, selv om pandemien ikke er slutt. Vennlig hilsen Erik Bråthen