Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Nettmøte om korona

Innhold

Nettmøte om korona

17.03.2020

Mange innbyggere benyttet muligheten til å stille spørsmål da assisterende direktør oppvekst, Elisabeth Grønberg Langvik, og kommuneoverlege Karianne J. Bergman stilte til nettmøte på Sarpsborg kommunes facebook. Her får du noen av spørsmålene og svarene.

Her er en del av spørsmålene og svarene fra nettmøtet. Alle spørsmål og svar finner du på Sarpsborg kommunes Facebook-side.

Er det reelt å operere med kun 2 smittede i kommunen, eller bare testes ikke flere?

Det er fremdeles kun 2 positive prøver i kommunen. Den lokale koronatelefonen har stor pågang og det testes fortløpende utfra Folkehelseinstituttets kriterier.

Ser herlig omsorgsånd hvor blomsterbutikker leverer ut gratis blomster til hustander ved hjelp av mange barn...men kan ikke dette øke smittefaren?

Jeg har ikke hørt om det konkrete tilfellet du viser til, men omtanke for andre er viktig i en tid som dette. Sykdommen smitter først og fremst ved nærkontakt med personer som er syke, men kan også overføres på gjenstander som er hostet eller tatt på av personer som er syke. Som et forebyggende råd er det anbefalt at man skal holde seg på minst 1 meters avstand til alle, både syke og friske, bortsett fra egen husstand. I tillegg er det viktig med god håndhygiene, hostehygiene og at mennesker som er syke holder seg hjemme. Hvis overlevering av blomster kan gjøres uten nærkontakt og man tar forholdsregler med god håndhygiene, er det liten risiko for overføring av sykdom.

Vil dere dekke regningen for oss som har privat barnehage plass også, eller bare kommunal?

Sarpsborg kommune er klar over den vanskelige situasjonen mange foreldre er i nå. Kommunen må forholde seg til nasjonale retningslinjer, og inntil videre har kommunen besluttet å ikke ta betalt i sine egne barnehager og SFO. Eiere av private barnehager må finne gode løsninger for seg og sine familier inntil mer blir avklart fra nasjonalt hold. Vi skal støtte og stå sammen med dem i arbeidet opp mot nasjonale myndigheter.

Vil barn og unge bli testet, dersom de anses å være i risikogruppen før det kommer til eventuell innleggelse?

Anbefalingene per nå er at alle som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon med hoste, feber eller kortpustethet, skal testes ved innleggelse i helseinstitusjon. Dette vil også gjelde barn og unge.

Har dere tall på hvor mange man mistenker at kan være smittet i Sarpsborg i dag?

Nei, vi har ikke tall på dette. Vi tester alle som oppfyller kriterier for testing (er i gruppene som skal testes og har symptomer som tilsier testing). I tillegg har vi oversikt over de som er definert som nærkontakter til bekreftede tilfeller. De som er i hjemmekarantene grunnet reise eller holder seg hjemme som anbefalt grunnet symptomer på luftveisinfeksjon, har vi ikke oversikt over.

Dersom det blir bestemt at skolene skal holdes stengt i lengre tid enn foreløpig forespeilet, har dere utarbeidet en plan for hvordan dere skal sørge for at elever når læringsmålene? Ikke alle foresatte er pedagoger.

Lærerne er fremdeles tett på elevene hver dag ved at de får tilbake elevenes skolearbeid i form av jevnlige logger/rapporter. Lærerne gir underveisvurdering på dette arbeidet på «vanlig» måte, via mail, telefon, video. Større prøver/vurderinger vil kunne gis digitalt og vurderes som normalt. Lærerne fører vurderinger og gir individuelle tilbakemeldinger på vanlig måte. De bruker disse underveisvurderingene til å justere opplæringen som nå gis på digitale plattformer.  

Skal virkelig sykehjemmene være stengt til over påske? Er det ingen mulighet til å få til en ordning som gjør at man får besøkt sine gamle? Eg har ikke fått sett min mormor siden før jul da eg bor på vestlandet. Og er nå kommet over og dagen etter ble alt stengt. Er det ingenting som kan gjøres så man får besøkt?

Besøksforbudet på alle helseinstitusjoner og bofellesskap i Sarpsborg gjelder inntil videre. Nasjonale anbefalinger og lokale forhold vil være avgjørende for hvor lenge dette er nødvendig. På disse institusjonene bor de som har størst risiko for å få alvorlig sykdom som følge av koronaviruset og tiltaket er nødvendig for å beskytte disse mot smitte.

Hvorfor testes ikke alle personer med symptomer på korona når man har tester nok?

Folkehelseinstituttet setter kriterier for hvem som skal testes og kommunen følger disse. Det er begrensninger både på utstyr og kapasitet på testing. Prioriteringene blir gjort utfra hvem som har størst risiko for alvorlig sykdom og for å sikre helsepersonell som skal ivareta syke.

Har pratet med barnehagen til barna og de sier at det pr. nå ikke er en løsning der begge foreldrene jobber i helsevesenet hvis begge skulle bli pålagt å jobbe kveld, overtid utover barnehagen sine vanlige åpningstider. Hvilke løsninger har dere her for de som jobber i det som er definert som kritisk og blir berørt av dette?

Sarpsborg kommune følger utviklingen tett. Dersom det viser seg at familier får behov for tilsyn utover normal åpningstid, har skoler og barnehager et ansvar for å finne løsninger for dette.

Har Sarpsborg fortsatt tester tilgjengelig? Vet at flere kommuner er tomme og helsepersonell med symptomer blir ikke testet, kun satt i karantene.

Ja, vi har fremdeles tester tilgjengelig og bestiller nytt utstyr fortløpende, men det er leveringsproblemer fra leverandør. Vi jobber med dette.

Hva med privat barnehage? Må vi betale for noe vi ikke kan bruke?

Sarpsborg kommune er klar over den vanskelige situasjonen mange foreldre er i nå. Kommunen må forholde seg til nasjonale retningslinjer, og inntil videre har kommunen besluttet å ikke ta betalt i sine egne barnehager og SFO. Eiere av private barnehager må finne gode løsninger for seg og sine familier inntil mer blir avklart fra nasjonalt hold. Vi skal støtte og stå sammen med dem i arbeidet opp mot nasjonale myndigheter.

Hvor kan folk teste seg? Tror tallene er mørke og flere som kanskje er smittet.

Kommunen følger Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende anbefalinger for hvem som skal testes. De fleste med symptomer skal ikke testes, men holde seg hjemme til de er blitt friske. De som er i gruppene som skal testes og tilfredsstiller kriteriene for test, skal kontakte kommunens koronatelefon; 90262442 for å avtale testing og teststed.

Da store deler av befolkningen ikke blir testet for viruset, kun de som er veldig syk, eldre og helsepersonell. Vil det for de som ikke blir testet og som eventuelt blir litt små syke å få bekrefte viruset i etterkant? Eller må en leve i uvisshet om en har hatt eller ikke har hatt dette viruset?

Det kan være at dette blir en mulighet fremover, men det er ikke avklart på nåværende tidspunkt.

Jeg har allerede betalt regningen for SFO som har forfall 1 april. Får jeg pengene overført tilbake?

Ja, dette vil gå automatisk.