Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Avventer nye regler

Innhold

Avventer nye regler

05.05.2020

Det blir foreløpig ingen endringer på arrangementer og utleie i regi av Sarpsborg kommune. -Vi avventer de nye reglene som sentrale myndigheter har bebudet til torsdag denne uka, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Torsdag forrige uke fortalte regjeringen at det fra 7. mai igjen vil bli tillatt med arrangementer på inntil 50 deltakere. Forutsetningen er at disse skal skje på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som påser at smittevernreglene på minst en meters avstand mellom mennesker overholdes. Dette er en oppmykning av det nåværende totalforbudet mot alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 5 personer.

Anbefalinger

Regjeringen har allerede forlenget forbudet for arrangementer med flere enn 500 mennesker til 1. september. Samtidig har de bebudet at de 7. mai vil komme med sin vurdering av offentlige arrangementer med mellom 50 og 200 personer, gjeldende fra 15. juni. Torsdag denne uka vil regjeringen også komme med anbefalinger som gjelder organisert idrettsaktivitet.

-Sarpsborg kommune følger rådene fra sentrale myndigheter. Vi vil avvente regjeringens tillyste pressekonferanse førstkommende torsdag før vi vurderer om kommunale aktiviteter kan gjenopptas helt eller delvis, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Henvendelser

Etter at regjeringen kom med nye råd forrige uke, har Sarpsborg kommune mottatt flere henvendelser fra lag og foreninger. Det har blant annet kommet spørsmål om kommunens utleiebygg vil kunne gjenåpnes for møter og mindre arrangementer. Det er også spørsmål om de nye reglene gjør det mulig med en større aktivitet for kommunens idrettslag.

-Vi håper det kommer noen flere avklaringer fra regjeringen på torsdag. Da vil vi lettere kunne vurdere disse forholdene. Den største utfordringen vil nok gjelde renhold. For å hindre smitte må vi prioritere ekstra godt renhold på helseinstitusjonene våre og på våre åpne skoler og barnehager. Det er derfor usikkert om vi allerede nå vil ha kapasitet til å gjenåpne kommunale bygg for utleie til private, lag og foreninger, sier helsesjefen.

Idrettsaktivitet

Kommunen har god dialog med Idrettsrådet. Fredag skal det være et kontaktmøte mellom partene der de vil diskutere hva de nye reglene innebærer for trening og øvrige idrettsaktiviteter. Også innenfor denne sektoren vil altså kommunen avvente regjeringens signaler på torsdag før noe besluttes.