Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Ny smitte-status

Innhold

Ny smitte-status

17.03.2020 av Pål Nilsen

De siste dagene har det vært en stor økning i antallet tester for korona-virus i Sarpsborg, særlig blant helsepersonell. Mandag ettermiddag ble en ny positiv prøve påvist.

Dermed er det tredje tilfellet av korona-smitte påvist i Sarpsborg. De to første personene er nå uten symptomer og isolasjonen blir avsluttet denne uken.  

Nye regler

13. mars kom Folkehelseinstituttet med nye regler for hvem som skal testes. I korthet gjelder det ansatte i helsetjenesten som har nærkontakt med pasienter og som får akutt luftveisinfeksjon med hoste, pustevansker eller feber, samt pasienter med slike symptomer som er innlagt eller skal legges inn på helseinstitusjoner. I tillegg skal de som får symptomer etter å ha vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, testes.

-De siste dagene har antallet tester økt, forteller kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman. -Tidligere var testing knyttet til personer som hadde vært i utlandet eller hadde hatt nærkontakt med en bekreftet smittet og som så hadde fått symptomer. Målgruppen er blitt større nå, siden alle som jobber i helsetjenesten og har pasientkontakt og som får slike symptomer, skal testes.

150 tester

Sarpsborg kommune har så langt utført omlag 150 korona-tester. I tillegg kommer tester som Sykehuset Østfold selv tar av egne ansatte. Det er kun tre tester som viser korona-smitte blant innbyggerne i Sarpsborg. Fortsatt er det en del tester som ikke er analysert. En stor andel av testene som er utført de siste dagene er av helsepersonell.

-Det er viktig å begrense risikoen for smitte til pasienter og andre personer som er i risikogruppene. I tillegg må vi ha nok helsepersonell på jobb for å ivareta de som er syke. Derfor er testing av helsepersonell helt avgjørende, sier kommuneoverlegen.

Den siste som har fått påvist korona-smitte jobber på Sykehuset Østfold og bor i Sarpsborg. Sykehuset selv vurderer og foretar nødvendig smitteoppsporing på sykehuset, mens kommunen har ansvaret for den øvrige smittesporingen og oppfølging av vedkommende som er smittet. Den som er smittet er i isolasjon hjemme, mens nærkontaktene er i karantene.