Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Økt risiko, men god kontroll

Innhold

Økt risiko, men god kontroll

15.11.2021

-Vi ser en betydelig økning i smittetallene i Sarpsborg, men det er ikke urovekkende i seg selv. Derimot er det bekymringsverdig at vi ser et stadig økende press på helsetjenestene, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Dette har ført til at risikonivået nå er endret fra nivå 1 til 2, som tilsier «et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad». Du kan lese mer om risikonivåene her. 

I slutten av forrige uke gikk Sykehuset Østfold og kommunene i regionen ut med klare anbefalinger til befolkningen på grunn av høyt trykk på helsetjenestene. Sarpsborg kommune innførte samtidig krav om at alle ansatte med pasientkontakt må bruke munnbind når de ikke kan holde minst en meters avstand. 

Status for uke 45

Status for uke 45 viser en stor økning i smittetallene, fra rundt 100 de siste ukene til 229 forrige uke. Det er fortsatt mest smitte i husstand (37%) og skoler/barnehager (24%). Andelen med ukjente smitteveier har gått ned fra 23% til 17%. Aldersgruppen 6-13 år er fortsatt mest utsatt for smitte. Av de 229 smittetilfellene totalt, er kun 9 over 69 år. Nær halvparten (49%) av de smittede er uvaksinerte – mange av disse er barn.

Sykehuset Østfold har hatt tre pasienter fra Sarpsborg med koronasmitte forrige uke, men alle er utskrevet og det ingen fra Sarpsborg innlagt for korona i dag.

På disse sidene finner du oppdatert statistikk. 

Skolebarn

-Det er fortsatt barn i grunnskolealder som smittes mest og mye av grunnen til dette er at mange av dem er så unge at de ikke er vaksinerte. Imidlertid er det veldig sjelden at friske barn som smittes med korona blir alvorlig syke. Når det påvises smitte på en skole, setter vi raskt i gang med omfattende testing. Dette gjør at vi oppdager smitte vi ellers ikke hadde kunnet påvise, siden mange av de smittede unge ikke får symptomer i det hele tatt, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Det største utbruddet på skolene har rammet 6. klassetrinn på Lande barneskole. Etter å ha vært sammen på leirskole er det blitt påvist 23 smittede. Ingen er alvorlig syke og det pågår midlertidig målrettet jevnlig testing. Kommuneoverlegen sier situasjonen er under kontroll og tror at det ikke vil bli påvist mange nye tilfeller i dette utbruddet framover.

Eldre

Det er større risiko når eldre og personer med underliggende sykdommer blir smittet. Antallet smittede over 69 år holder seg stabilt lavt. Det er enkeltstående tilfeller av smitte blant ansatte eller beboere på kommunens helseinstitusjoner. Unntaket er Helsehuset og Borgen sykehjem der det har vært noe større utbrudd den siste uken.

-Fire beboere og tre ansatte på Borgen sykehjem er registrert smittet og her kan det komme noen flere tilfeller gjennom omfattende testing. På Helsehuset er åtte beboere og fem ansatte smittet, men det er ikke påvist flere smittede ved siste testrunde. På Helsehuset er det korttidspasienter og en del av disse er uvaksinerte. På de øvrige helseinstitusjonene er det veldig høy vaksinedekning. Vi ser at vaksinene har god beskyttelse mot alvorlig sykdom også blant de eldre. I forrige uke ble tre personer fra Sarpsborg innlagt på Sykehuset Østfold med korona, men alle disse er nå skrevet ut igjen, forteller kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Ikke koronapass nå

Sentrale helsemyndigheter har nå åpnet for at kommuner med høyt smittetrykk kan innføre koronapass for å sikre at kun fullvaksinerte har adgang til for eksempel restauranter og kultur- og idrettsarrangementer. Ordfører Sindre Martinsen-Evje sier at det foreløpig ikke er aktuelt å innføre koronapass i Sarpsborg.

Onsdag ettermiddag er det møte i kriseledelsen i Sarpsborg kommune.

-Selv om vi har høye smittetall, har vi god oversikt og kontroll. Det er også få som blir alvorlig syke siden vi har høy vaksinedekning. Men vi vet at helsetjenestene er under press på grunn av andre virussykdommer og situasjonen kan endre seg raskt. Vi følger utviklingen nøye, sier ordføreren.

Flere skal få tredje dose

Regjeringen har også bestemt at alle som er 18 år eller eldre skal få en tredje vaksinedose, en såkalt boosterdose slik de over 64 år allerede har fått tilbud om.

-Alle detaljer rundt dette er ikke klare. Kravet om at det skal gå minst seks måneder mellom andre og tredje dose gjelder inntil sentrale myndigheter eventuelt reduserer intervallet. Vi skal uansett love at Sarpsborg kommune vil tilby tredje vaksinedose til alle så snart alle detaljer er avklart. På kommunens nettsider får du alltid oppdatert informasjon, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Regjeringen har allerede åpnet for at helsepersonell skal få tilbud om tredje vaksinedose. I Sarpsborg starter vaksineringen av denne gruppen allerede denne uka.

-Hold deg hjemme

-Det aller viktigste nå er å holde deg hjemme hvis du blir syk, slik at du ikke smitter andre. Sørg for å ta koronatest og meld fra til kommunen om du får positiv hjemmetest. I forrige uke delte vi ut hele 3562 gratis hurtigtester fra testsenteret på sirkustomta. Det tyder på at innbyggerne tar rådene på alvor, og det er kjempebra. Nå handler det om å være like flinke i ukene framover, sier kommuneoverlegen.