Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Om vaksinasjon og lettelser

Innhold

Om vaksinasjon og lettelser

12.05.2021

Du må planlegge for andre vaksinedose når du får din første dose. Som vaksinert får du nå flere lettelser.

Vaksinasjonsprogrammet i Sarpsborg krever enormt mye arbeid både til planlegging, innkalling og selve vaksinasjonen. Kommunen får stadig forespørsler om avbestillinger og endringer av oppsatte timer til vaksinasjon. Dette skaper ekstra utfordringer.

Ikke utsett vaksinasjonen

Helsesjef Øivind Werner Johansen oppfordrer alle til å takke ja til den timen de blir tildelt, både for første og andre vaksinedose:

-Når du får første dose på vaksinasjonssenteret vil du samtidig få time til andre dose, ganske nøyaktig 12 uker senere. Det er viktig å huske på at andre vaksinedose er øremerket til akkurat deg. Vi kan ikke være sikre på når vi får en ny mulighet til å sette andre dose med den rette vaksinetypen til deg. Derfor er det veldig viktig at du gjør alt du kan for å godta tildelt time også til andre dose og at det kun er ved sykdom eller andre ekstraordinære situasjoner som du kan få utsatt den tildelte timen.

Helsesjefen minner om at du blir kontaktet når det er din tur. Da får du SMS fra enten kommunen eller helsenorge.no med tilbud om koronavaksinasjon. Denne timen må du bekrefte.

Lettelser for vaksinerte

Sentrale helsemyndigheter har nå gått ut med lettelser for de som er beskyttet mot korona. Det gjelder alle som er fullvaksinerte, alle som har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden og alle som har gjennomgått korona de siste seks månedene. Det er viktig å legge merke til at de som utsetter tildelt time til andre dose ikke lenger vil være beskyttet hvis de ikke får nye time innen 15 uker etter første dose.

Du kan lese alle detaljene om lettelsene på FHI sine sider, men i korthet går de ut på:

  • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen (eldre og syke) og med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen
  • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende når antallsbegrensingene skal beregnes
  • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge, men de generelle rådene om blant annet avstand og munnbind gjelder fortsatt
  • I visse tilfeller er det også unntak for at beskyttede må i karantene

Merk at det ute blant folk ennå ikke er gjort lettelser for beskyttede. Det er ventet at det blir flere lettelser etter hvert. Dette henger også sammen med vaksinepasset som er på trappene og som på en enklere måte kan bekrefte hvem som er beskyttet.