Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Oppmykning, men likevel strengt

Innhold

Oppmykning, men likevel strengt

20.04.2021

Det blir lettelser i koronatiltakene i Sarpsborg fra mandag. Detaljene blir først klare etter formannskapets møte fredag ettermiddag.

Oppdatering 22.4.21 kl. 18.20:

Regjeringen har i kveld bestemt at Sarpsborg kommune får mildere tiltak fra og med mandag 26. april og i to uker framover. Dette er i tråd med kommunens ønske.

Regjeringens utgangspunkt er at Sarpsborg og flere andre kommuner i Viken skal gå fra såkalte 5a-tiltak til 5b-tiltak. Nasjonale myndigheter poengterer at kommunene må vurdere om det er behov for lokalt strengere tiltak. Kapittel 5b åpner blant annet for at butikker, kjøpesentra og serveringssteder igjen kan åpne og at barn og unge kan gjenoppta fritidsaktiviteter med visse begrensninger. Kommunens kriseledelse mener at noen av 5b-tiltakene er for milde for smittesituasjonen i Sarpsborg. Derfor blir det foreslått å skjerpe noen av tiltakene i en lokal forskrift. Dette gjelder blant annet fortsatt forbud mot de fleste arrangementer og stengte tros- og livssynshus (med noen unntak).

Alle detaljer i de nye reglene som vil gjelde fra mandag blir klare etter at formannskapet har behandlet den lokale forskriften fredag ettermiddag. Sarpsborg kommune oppdaterer nettsidene når dette er klart.

Opprinnelig tekst følger:

Før påske innførte regjeringen de strengeste tiltakene (kalt 5a) for alle kommunene i Viken, gjeldende fra 16. mars til 11. april. I Sarpsborg, Fredrikstad og Moss ble disse tiltakene videreført fram til og med søndag 25. april, mens Halden og Hvaler fikk mildere tiltak (kalt 5b).

Fra toppnivået i uke 11, 12 og 13 med 267, 236 og 230 nye smittede i Sarpsborg, har det vært en merkbar nedgang i smittetallene de to siste ukene, med 115 og 81 smittede. 

-Ønsker mildere tiltak

Sarpsborg og de øvrige kommunene i Viken og Oslo var i møte med Statsforvalteren tirsdag kveld. På møtet kom det anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i tillegg til at alle kommunene fikk komme med sine tilbakemeldinger om videre tiltak. Det er ventet at regjeringen vil komme med sin beslutning torsdag eller fredag.

-Kriseledelsen i Sarpsborg diskuterte videre tiltak tirsdag ettermiddag. Der var det enighet om at nedgangen i smittetallene som vi har opplevd de siste ukene bør kunne åpne for noe mildere tiltak. Dette formidlet jeg videre i møtet med Statsforvalteren, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

-Må åpne gradvis

-Selv om vi har hatt en god utvikling må vi innse at tallene fortsatt er høye og at de må betraktelig lenger ned før vi kan slippe opp mye. Det er viktig at vi åpner opp gradvis slik at vi ikke risikerer å få en ny smitteøkning og må stramme inn igjen, slik som Bergen nå har måttet gjøre. Jeg tror også innbyggerne er tjent med mest mulig stabilitet, sier ordføreren.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman sier at 81 smittede sist uke kan virke lavt når vi har vært oppe i 267, men faktum er at det fortsatt er et høyt smittetrykk i Sarpsborg som gjør at vi ligger på risikonivå 4 av 5.

-Likevel gjør nedgangen det mulig å lette noe på tiltakene, ned mot såkalte 5b. I så fall kan butikker og serveringssteder igjen åpne og barn og unge kan gjenoppta organiserte fritidsaktiviteter, men det vil fortsatt være skjenkeforbud. Hvis regjeringen beslutter at vi kommer på 5b vil det være behov for å forsterke noen av tiltakene i Sarpsborg gjennom en lokal forskrift. Her vil vi ta en nøye gjennomgang om hvilke tiltak som fortsatt er nødvendige utfra vår smittesituasjon, sier kommuneoverlegen.

Lokal forskrift

-Vi må avvente regjeringens beslutning, men formannskapet vil bli innkalt til et ekstraordinært møte dersom vi trenger å beslutte en eventuell lokal forskrift. I møtet med Statsforvalteren var jeg også tydelig på at det bør være mest mulig like regler i regionene. Det er svært uheldig om vi fortsatt må oppleve slike forskjeller som vi ser nå, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje som også tar forbehold om at smittetallene ikke skyter i været de neste dagene.

Fortsatt rødt nivå

Nivået i skoler og barnehager vil ikke være en del av regjeringens vedtak. På grunn av smittesituasjonen i Sarpsborg har kriseledelsen i dag besluttet at rødt nivå fortsetter på grunnskoler og videregående skoler ut uke 18. Ny vurdering blir tatt midt i uke 18. Barnehagene fortsetter på gult nivå.

Sarpsborg kommune kommer med oppdatert informasjon så snart det foreligger en avklaring. Først da blir alle detaljene i regelverket klart.