Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Pauser bruk av AstraZeneca i Sarpsborg

Innhold

Pauser bruk av AstraZeneca i Sarpsborg

11.03.2021 av Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune følger nasjonale retningslinjer og råd, og setter all vaksinasjon av AstraZeneca på vent. Ingen av kommunens innbyggere har blitt vaksinert med AstraZeneca, men ca 1000 helsepersonell har fått vaksinen.

FHI og Legemiddelverket meldte torsdag 11. mars at de vil gå nøye gjennom alle meldte mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen og andre koronavaksiner. I tillegg vil det undersøkes om det er tilfeller av blodpropp etter vaksinasjon som ikke er meldt. FHI ber helsepersonell som mistenker en slik sammenheng om å melde fra så snart som mulig.

- Vi har vaksinert ca 1000 helsepersonell med AstraZeneca i Sarpsborg, men ingen innbyggere. Planen var at vi skulle starte vaksinasjon av innbyggere i alderen 75 – 84 år med AstraZeneca neste uke, men det er altså satt på vent til vi vet hva myndighetene bestemmer, opplyser helsesjef Øivind W. Johansen.

I Norge har 121 820 personer så langt blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, og FHI ber de som allerede er vaksinert om ikke å bekymre seg unødig. Om det skulle vise seg å være en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, vil dette være en svært sjelden bivirkning. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil man har fått mer opplysninger om hendelsen i Danmark.

Helsesjef Øivind W. Johansen understreker at kommunen vil følge nasjonale myndigheters retningslinjer og råd, og at all videre bruk av vaksinen vil avhenge av myndighetenes vurderinger.