Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Planlegger for gjenåpning

Innhold

Planlegger for gjenåpning

08.05.2020

Grunnskolene åpner for fullt på onsdag til uka. Men det planlegges for flere gjenåpninger i Sarpsborg.

Regjeringen la i går fram en langtidsplan for gjenåpning av samfunnet etter koronapandemien. Les om planen her. Den kanskje aller viktigste beslutningen gjaldt skolene. Mandag og tirsdag neste uke er skolene i Sarpsborg stengt for planlegging, men fra onsdag av er alle grunnskolene i gang igjen for alle elevene. Du kan lese mer om at skolene åpner for alle her.

Mat og drikke

Folk flest vil trolig også sette stor pris på at flere restauranter og etter hvert også barer vil bli gjenåpnet. Sarpsborg kommune har i dag sendt brev til alle serverings- og skjenkesteder i kommunen der de forbereder en full gjenåpning fra 1. juni. Sarpsborg kommune har bestemt at barer kan få innvilget konseptendring fra bar/pub til spisested selv om stedet ikke har kjøkken. Det kan da lages enkel mat på stedet eller man kan inngå avtale med et annet spisested om levering av mat. Stedene som tilbyr mat vil da få ha åpent så lenge de har dette mattilbudet. Serveringsstedene skal avslutte skjenking senest kl. 23.30 og stenge senest kl. 24.00. Stedet skal uansett stenge innen en halv time etter at matservering har opphørt, men det er tillatt med takeaway etter stengetid.

NHO har laget en bransjenorm for serveringsbransjen som må følges for at smitterisikoen skal være minst mulig. Helsesjef Øivind Werner Johansen sier det er positivt at samfunnet vender tilbake til det normale og at serveringsstedene nå kan ta imot folk.

-Ta ansvar

-Dette har vært et savn for mange og vil bidra til å skape mer liv og hygge i byen. Men hver og en av oss må ta ansvar og etterleve anbefalingene om god hånd- og hostehygiene, holde avstand på minimum 1 meter og ikke være flere enn 5 i en gruppe når vi besøker et utested. Hvis ikke, kan smitten blomstre opp og det kan bli nødvendig å stenge ned igjen, sier helsesjefen.

Seksjonsleder for nærpolitiet i Sarpsborg, Kjetil Lunde sier: -Politiet er opptatt av at utestedene følger de nye reglene som har kommet fra regjeringen og i tillegg de lokale reglene fra Sarpsborg kommune. Disse retningslinjene vil bli fulgt opp av politiet. 

Helsestasjoner

Regjeringens plan for gjenåpning fører også til andre positive effekter. Blant annet er helsestasjonene i Sarpsborg igjen åpnet med full drift. Det er også her noen smittevernhensyn å ta. Blant annet kan kun en av foreldrene være med barnet sitt til timeavtale og gravide må komme alene til kontroll.

Idrett

Det er også mange som lurer på når de igjen kan drive trening og aktiv idrett. I dag var det møte mellom Sarpsborg kommune og Idrettsrådet der dette ble diskutert. Det er full enighet om at det ikke vil bli gjenåpnet noen idrettshaller neste uke. Det viktigste nå er å gjenåpne alle skolene. Dette vil føre til et ytterligere press på renholdspersonalet, og idrettshaller vil først kunne åpnes når det er kapasitet til renhold også her. Følg med på kommunens nettsider eller Facebook-side for fortløpende oppdateringer.