Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Siste skoledag før jul blir fredag 18. desember

Innhold

Direktør Erik Bråthen

Siste skoledag før jul blir fredag 18. desember

04.12.2020

Skoleruta endres slik at siste skoledag før jul blir fredag 18. desember. Denne skoledagen tas igjen ved at sommerferien utsettes med en dag i juni.


For skoleåret 2020/2021 endres altså skoleruta for barne- og ungdomsskoler i Sarpsborg slik:

  • Siste skoledag før jul blir fredag 18. desember
  • Siste dag før sommeren blir mandag 21. juni

Mulighet for færre nærkontakter

- Dette er en løsning som er tilrettelagt for smittesituasjonen som sarpsborgsamfunnet nå befinner seg i, sier Erik Bråthen, direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune.

Beslutningen er tatt i samarbeid med lokale helsemyndigheter.

- Smittevernfaglig ser vi at ved å utsette den aktuelle skoledagen, beskyttes et stort antall elever og foresatte mot smitte inn mot julen, påpeker kommuneoverlege Siri Brelin.

Løsningen gir en mulighet for at ca. 6600 elever og over 13 000 foresatte, kan ha færre nærkontakter allerede fra ettermiddagen fredag 18. desember.

- Jeg håper og tror at dette også vil kunne redusere presset i barnehage og SFO, selv om jeg forstår at ikke alle foresatte har jobber som kan følge denne endringen i skoleruta, sier Bråthen.

- SFO holder vanlig ferieåpent mandag 21. desember. Men vi oppfordrer de som ikke har behov for barnehage og SFO på grunn av arbeid, til å holde barna hjemme i de siste dagene før jul og i romjulen.

Takker de ansatte

- I tillegg gir denne løsningen noen av våre ansatte en velfortjent lengre pause. Fortsatt må mange jobbe mandagen før julaften, men jeg håper og tror at endringen likevel kan støttes og tas godt imot av alle som jobber på oppvekstområdet i kommunen vår.

Som øverste leder for Kommuneområde oppvekst, skulle Bråthen ønske at han kunne møtt hver enkelt av de i overkant av 1200 ansatte, og personlig takket dem for jobben som er utført siden mars. Det har vært en utfordrende tid for mange.

- Alt jeg har sett, alt jeg har hørt, og den store overvekten av tilbakemeldinger – viser en samling med ansatte som virkelig har stått på og ytt det beste de har. Jeg blir stolt, imponert og voldsomt motivert av denne innsatsen. Og jeg håper at alle våre ansatte, selv om de er slitne, vil føle samme grad av stolthet og tilfredshet med jobben som er gjort. Sammen skal vi sørge for at barn og unge i Sarpsborg kan komme styrket ut av denne spesielle tiden.