Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Skolene åpner mandag 27. april for 1.–4. trinn

Innhold

Skolene åpner igjen.

Skolene åpner mandag 27. april for 1.–4. trinn

23.04.2020 av Eva Rekvin

Mandag 27. april åpner skolene i Sarpsborg for elevene på 1. – 4. trinn. Velkommen tilbake!

Om skoledagen

Alle foresatte til elever på 1. til 4. trinn vil få beskjed direkte fra skolen om når skoledagene framover vil starte og slutte. På noen skoler vil ulike trinn starte til ulike tider.

- Det som er felles for skolene, er at dagene kommer til å bli noe kortere enn normalt, sier Hanne Lothe, assisterende direktør oppvekst.

- I tillegg kommer elevene til å være mye ute. Dette er i tråd med anbefalingene i myndighetenes veileder for smittevern. Det er heldigvis meldt fint vær, så da går det bra å ha uteskole.

Når det gjelder kroppsøving/gym, skal ikke elevene dusje på skolen. Det vil heller ikke bli gjennomført svømmeundervisning.

Henting og levering

Dersom barnet følges til og fra skolen, vil det nå ikke bli anledning for foresatte å bli med inn i skolebygningen.

Skolene vil derfor ha soner for henting og levering ute. Her vil ansatte ved skolen ta imot elevene og de foresatte.

Hva skal elevene ha med seg?

Som vanlig skal alle elever ha med seg matpakke og gjerne drikke. (Ved spørsmål rundt skolemelk, ta kontakt med den enkelte skole.)

Dersom elevene har SFO-plass, bør de også ha med en ekstra matpakke. Dette fordi det ikke vil bli tilberedt mat på SFO.

Elevene bør også ha med seg en sekk med skiftetøy. Denne bør helst bringes fram og tilbake hver dag, slik at det blir enklere å utføre renhold i garderobene.

Leker og andre gjenstander skal ikke tas med til skolen.

SFO – skolefritidsordning

SFO vil ha noe redusert åpningstid: Kl. 07.30-15.30 alle hverdager.

Det blir ikke servert mat på SFO, så elevene må ha med egne matpakker til evt. frokost og et måltid etter skoledagen er ferdig.

Henting og levering til SFO foregår ute.

Skoleskyss

For de elevene som vanligvis benytter skoleskyss:

- Skoleskyss vil starte opp igjen fra mandag 27. april. Men myndighetene oppfordrer generelt til å unngå bruk av offentlig transport. Derfor anbefales de familiene som har mulighet, til å levere barna på skolen på andre måter nå, sier Erik Bråthen, direktør oppvekst.

Se for øvrig Østfold kollektivtrafikks tiltak for smittevern her. 

Smittevern på skolene

De tre viktigste tiltakene for å bremse smittespredning på skolene er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer

Alle skolene i Sarpsborg følger Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020.

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og SFO?

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart sekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

Når skal elever, foresatte og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med skolen deres.

Se også: Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020.