Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Skoler og barnehager i og etter påske

Innhold

Direktør Erik Bråthen

Skoler og barnehager i og etter påske

03.04.2020

Sarpsborg kommune vil tilby tilsyn av barn i barnehage og SFO også gjennom hele påskeuken. Men det er fortsatt ikke avklart om det blir normal oppstart etter påske.

Regjeringen kom i dag med sterke anbefalinger til kommunene om å gi tilbud om tilsyn til barn også på påskens helligdager. Sarpsborg kommune har bestemt seg for å følge anbefalingen. Dermed blir det tilsyn også fra og med skjærtorsdag og til og med 2. påskedag. Tilbudet om tilsyn gjelder for de samme barna som har hatt et slikt tilbud etter at barnehager, skoler og SFO ble stengt for ordinær virksomhet på grunn av korona-pandemien. Det vil si barn av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner, samt sårbare og utsatte barn og unge.

Tilsyn i påsken

Onsdagen før påske vil tilsynet være tilgjengelig som på dagene før. I påsken vil det være mulig med tilsyn fra klokka 08.00 til 16.00 hver dag, men det er nødvendig at foresatte melder inn konkret behov i forkant. -Dette kom brått på, så vi har ikke alle detaljene klare, sier direktør oppvekst, Erik Bråthen. -Men vi sender ut informasjon til foreldre og foresatte i dag å slik at de vet hvordan de skal forholde seg om de ønsker tilsyn også i påskehøytiden.

Kommunen har også dialog med de private barnehagene. -Vi har gitt beskjed om at kommunen vil dekke kostnadene som de private barnehagene vil ha ved å gi tilsyn i påskeuka. Men det er opp til den enkelte private barnehage å bestemme seg for om de vil ha åpent eller ikke, sier Erik Bråthen.

Mulig åpning 15. april

Han venter på en avklaring fra sentrale myndigheter om skoler og barnehager skal åpnes helt eller delvis for normal aktivitet etter påske. En slik avklaring er først ventet 8. april. -Siden det er onsdag før påske, gjør vi allerede nå visse forberedelser for en åpning rett over påske. Vi vil trolig følge de rådene som kommer fra sentralt hold. Men en eventuell gjenåpning etter påske vil uansett ikke gjelde før onsdag 15. april. -Vi trenger tirsdagen til å forberede oss, siden det er første ordinære arbeidsdag etter påsken. Så den dagen vil det bli tilsyn som nå, men uansett ikke ordinær barnehage eller skoledag, sier direktør Erik Bråthen.