Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Slik blir de nærmeste dagene i barnehager og skoler

Innhold

Slik blir de nærmeste dagene i barnehager og skoler

01.02.2021

Alle barnehager og grunnskoler i Sarpsborg vil være på rødt nivå ut denne uken. Situasjonen skal imidlertid vurderes nasjonalt og lokalt både tirsdag og onsdag, og det vil da bli bestemt hva som skjer neste uke.


- Etter at det ble klart at regjeringen innlemmet Sarpsborg i nasjonal forskrift og «ring 1» sent søndag kveld, har vi jobbet så raskt vi har maktet for å få ut informasjon til våre virksomheter og befolkningen, sier Erik Bråthen, direktør for oppvekst i Sarpsborg.

- Informasjonen kom sent, og det beklager vi. Men årsaken til det, var at vedtaket i regjeringen først ble klart kl. 22.15, legger han til.


Ting endrer seg raskt, men det som er sikkert er at barnehagene og grunnskolene i Sarpsborg vil være på rødt nivå ut denne uken (uke 5). Det gjelder uavhengig av hvilke tiltak som kommer nasjonalt.


Se mer informasjon under:

Barnehage

Barnehagene er på rødt nivå og vil være delvis stengt hele uken.

Barnehagene holder åpent for foresatte i samfunnskritiske stillinger, samt for utsatte og sårbare barn. Hver barnehage vil kartlegge behovet og imøtekomme dette innenfor sine vanlige åpningstider.

De som da ikke får barnehageplass denne uken, vil få refundert betalingen. Dette gjelder både de kommunale- og private barnehagene.

Levering og henting vil skje med begrenset antall i garderoben, som ved rødt nivå sist. Det oppfordres til å bruke munnbind i disse situasjonene. Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å vurdere å ikke benytte barnehageplassen denne uka, da det vil lette presset på hver enkelt barnehage.

På onsdag blir det gjort en ny vurdering på hva som skjer neste uke. Ny informasjon om uke 6 kommer forhåpentligvis onsdag 3. februar.

Barne- og ungdomsskoler

For barnetrinn og ungdomstrinn blir det rødt nivå ut uke 5.

Det betyr at skoledagene i stor grad blir slik de var i begynnelsen av januar. For mange elever betyr dette en del hjemmeskole.

Hver enkelt skole vil informere sine elever og foresatte om detaljer og rutiner for skoledagene. Du kan også se en oversikt over hvordan hver skole har planlagt de første dagene denne uka, nederst i saken.

På onsdag blir det gjort en ny vurdering på hva som skjer neste uke. Ny informasjon om uke 6 kommer forhåpentligvis onsdag 3. februar.

Videregående skole

De videregående skolene er nå stengt, og elevene har digital undervisning.

Men allerede på onsdag kan de videregående skolene gå over til gult nivå. Dette avhenger imidlertid av hva nasjonale myndigheter bestemmer i morgen, tirsdag.

Slik organiseres grunnskolene mandag og tirsdag:

Her kan du se detaljer for hvordan hver skole organiserer skolehverdagen mandag og tirsdag denne uken:

Barneskoler:

Alvimhaugen: Hjemmeundervisning både mandag og tirsdag.

Borgen: Hjemmeundervisning for 7. trinn på mandag, og for 6. trinn på tirsdag. Øvrige trinn har undervisning på skolen.

Grålum: Hjemmeskole for 7. trinn til og med 3. februar. 1.-6. trinn ordinær undervisning og skoletid.

Hafslund og Navestad: Skole 08.30.-12.00 mandag og tirsdag.

Hafslundsøy: 1.-4. trinn har undervisning på skole fra 09.00-13.00. 5.-7. trinn har undervisning fra 08.30-12.30. Klasse 6A har hjemmeundervisning.

Hannestad: 1.-4. trinn har ordinær undervisning 08.30-13.00. 5. og 7. trinn har undervisning 09.00-13.00. 6. trinn har undervisning 08.30-12.30.

Hornnes og Ullerøy: Mandag er skolene stengt. Tirsdag er det hjemmeundervisning for 5. og 6. trinn. Resterende trinn har undervisning på skolen.

Kurland: Mandag har 7. trinn hjemmeskole, mens øvrige trinn har undervisning på skolen. Tirsdag har 6. trinn hjemmeskole, mens øvrige trinn har ordinær undervisning.

Jelsnes: Vanlig skole fra 08.45-13.30 for alle elever (ut uke 5).

Lande: Hele skolen har hjemmeskole ut uke 5.

Sandesundsveien: Hele skolen har hjemmeundervisning både mandag og tirsdag.

Sandbakken: 1.-5.trinn har ordinære undervisning 08.30-13.00, mens 6.-10. trinn har hjemmeskole. Gjelder mandag og tirsdag.

Tindlund: Mandag har 6. trinn hjemmeskole. Tirsdag har 7. trinn hjemmeskole. Øvrige trinn har undervisning på skolen begge dager.

Varteig: Mandag har 6. trinn, 9. trinn og 10. trinn hjemmeskole, mens øvrige trinn er på skolen. Tirsdag har 6.-10. trinn hjemmeskole, mens øvrige trinn er på skolen.

Ungdomsskoler:

Grålum: Mandag har alle elever hjemmeskole. Tirsdag er elevene på skolen.

Hafslund: Mandag stengt. Tirsdag hjemmeskole.

Kruseløkka: Hjemmeskole mandag og tirsdag.

Sandbakken: 1.-5.trinn har ordinære undervisning 08.30-13.00, mens 6.-10. trinn har hjemmeskole. Gjelder mandag og tirsdag.

Tindlund: Elevene er på skolen både mandag og tirsdag.

Varteig: Mandag har 6. trinn, 9. trinn og 10. trinn hjemmeskole, mens øvrige trinn er på skolen. Tirsdag har 6.-10. trinn hjemmeskole, mens øvrige trinn er på skolen.

Alternative skolearenaer:

Regnbuen: Veksling av elever annenhver dag. 

Maren Juel: Stengt mandag. Redusert åpningstid 08.00-15.00 på tirsdag.

Studio: Stengt mandag. Redusert åpningstid 08.00-15.00 på tirsdag.

St. Marie læringssenter:

Digital hjemmeundervisning både mandag og tirsdag.