Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Slik får du hjelp på Familiesentrene

Innhold

Slik får du hjelp på Familiesentrene

14.03.2020

Det blir endringer på Familiesentrene under korona-krisen, men det vil fortsatt være mulig å få tjenester fra jordmor og helsestasjon, samt de andre deltjenestene.

Saken ble oppdatert juni 2020. Se familiesentrenes nettside for kontaktinfo.

Fra og med 16. mars vil Sentrum Familiesenter være åpnet for alle innbyggere i Sarpsborg kommune. Skjeberg familiesenter stenges helt, mens Hannestad familiesenter kun vil ha tjenester for jordmor og barnefysioterapi.

Grete Lind, virksomhetsleder i Forebyggende tjenester, sier at noen timeavtaler må avlyses. Kommunen vil ta kontakt med alle som har timer som må avlyses.

Jordmortjenesten

Alle konsultasjoner til jordmødre er på Hannestad Familiesenter.

For jordmortjenesten gjelder:

  • Jordmortjenesten vurderer hvem som trenger oppfølging ut fra Helsedirektoratets anbefaling
  • Barselbesøk erstattes med konsultasjon på helsestasjonen/familiesenteret
  • Det må vurderes om det er nødvendig at partner skal være med på konsultasjonen

Helsestasjonstjenesten

Alle konsultasjoner i helsestasjonstjenesten for 0 – 5 år er på Sentrum Familiesenter.

Følgende tiltak gjelder for helsestasjonstjenesten for 0 – 5 år:

  • Eventuelle søsken må bli hjemme med en forelder
  • Vi ser helst at det er én forelder som følger barnet, utenom ved nyfødtsamtaler

De som vil få timer på Familiesenteret/Helsestasjonstjenesten er:

  • Nyfødte – på helsestasjonen (ikke hjemmebesøk for de aller fleste)
  • Hvis barnet skal ha vaksiner opprettholdes avtalen, og nye avtaler sendes ut fortløpende for vaksinering
  • 6 ukers konsultasjoner med lege og helsesykepleier

Øvrige tjenester

Familieterapeutene og barnefysioterapeutene gir veiledning over telefon og konsultasjoner ved behov, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger. Det samme gjør helsesykepleierne i skolehelsetjenesten.