Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Slik vaksinerer vi i sommer

Innhold

Slik vaksinerer vi i sommer

04.06.2021 av Pål Nilsen

Er du en av de i Sarpsborg som venter på første dose med koronavaksine? Her gir vi deg en antydning om når du kan forvente å få tilbud om vaksine slik at du kan planlegge sommerferien. Helsesjefen mener det er realistisk at alle over 18 år har fått tilbud om første dose innen 6. juli.

-Vi vet at vi får mange førstegangsdoser de neste par ukene. Deretter er det dessverre mer usikkert. Men om leveransene i sommer blir slik sentrale myndigheter har antydet, vil vi ha vaksinert alle med første dose helt i starten av juli, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Blant de fremste i Norge

Sarpsborg er som kjent en av 24 kommuner som får flere vaksiner på grunn av vedvarende høyt smittetrykk. Først var det snakk om 60% flere doser, men dette er senere nedjustert til 45%.

-Denne skjevdelingen vil i praksis gi oss noen flere doser fra begynnelsen av juni. Og så er vi jo også en av fire kommuner som har fått 20% flere doser fra slutten av mars. Så reelt er økningen nå på 25%. Men faktum er at Sarpsborg er blant de fremste kommunene i Norge på vaksinasjon, forteller helsesjef Øivind Werner Johansen.

Rundt 40% av Sarpsborg befolkning har fått dose 1 og 25% dose 2.

De neste ukene

Forrige uke ble 3971 innbyggere i Sarpsborg vaksinert – de aller fleste med dose 2. Denne uka har 3400 fått tilbud om vaksine, hvorav 1000 er dose 2. Neste uke får Sarpsborg 4544 doser og 2142 av disse er dose 2. Og i uke 24 kommer det rekordstore 5341 doser, fordelt 3878 dose 1 og 1463 dose 2.

-Med virkning fra 3. mai ble intervallet mellom dose 1 og dose 2 endret fra 6 til 12 uker for alle under 65 år uten underliggende sykdom. Det betyr at de aller fleste vaksinene vi får i sommer vil være førstedoser. Denne uka vil vi bli ferdige med å vaksinere de i aldersgruppen 55-64 år og deretter tar vi fatt på neste prioriterte gruppe – de mellom 45 og 54 år. I uke 24 regner vi med å kunne starte med gruppe 10 som er 18-24 år og 40-44 år. Siste gruppe, de mellom 25 og 39 år, kan trolig starte opp i uke 26, forteller helsesjef Øivind Werner Johansen.

Sarpsborg kommune følger FHI’s prioriteringsliste over hvem som skal vaksineres først. 

Realistisk prognose

-Vi må ta alle forbehold om at vaksineleveransene framover blir slik sentrale myndigheter antyder. Våre beregninger avhenger selvsagt også av hvor mange som takker ja til tilbudte vaksiner. Fram til nå har om lag 90% takket ja til vaksiner og vi håper at det blir like mange i de yngre aldersgruppene, sier helsesjefen, som da kommer med følgende prognose:

  • Uke 22: 2400 førstedoser til de yngste i aldersgruppen 55-64 år uten underliggende sykdommer og de eldste i aldersgruppen 45-54 år
  • Uke 23: 2402 førstedoser til aldersgruppen 45-54 år
  • Uke 24: 3878 førstedoser til de yngste i aldersgruppen 45-54 år, i tillegg til de første i gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år)
  • Uke 25: Anslag på 3500 førstedoser til gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år)
  • Uke 26: Anslag på 4500 førstedoser. Tilbys de siste i gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år) og de eldste i aldersgruppen 25-39 år
  • Uke 27: Anslag på 4500 førstedoser til aldersgruppen 25-39 år
  • Uke 28: Muligens noen få førstedoser som må settes til de aller siste i aldersgruppen 25-39 år

Merk at denne prognosen kan bli endret. Om mange takker nei til vaksine kan tilbudet til de ulike aldersgruppene komme noe tidligere enn anslått – og det kan bli en forsinkelse hvis leveransene ikke kommer som forventet.

-Takk ja til tilbudt time

-Vi er klar over at enkelte vil få tilbud om vaksine mens de har ferie. Derfor ønsker vi nå å gi denne prognosen slik at alle får en antydning om når det er mest sannsynlig at de får tilbud. Vanligvis sender vi ut tilbud om timer på sms på fredagene – en drøy uke før tilbudte timer. Da er det veldig viktig at du takker ja via helsenorge.no, sier Øivind Werner Johansen, som har en tydelig bønn til slutt:

-Vi håper alle som vil ha vaksine, takker ja til timen de blir tilbudt. Vi vet ikke når de vil få tilbud om vaksine neste gang, fordi det avhenger av leveransene vi får. Siden Sarpsborg er en prioritert kommune, antar vi at det er andre kommuner som vil bli prioritert høyere i juli og kanskje august. Derfor kan det ta flere uker før vi igjen får mulighet til å gi nye førstedoser.

Alle sarpinger som er født i første halvdel av 1973 eller tidligere skal nå ha fått tilbud om vaksine. Om du av en eller annen grunn ikke har fått slikt tilbud selv om du er i denne aldersgruppen, må du ta kontakt med kommunen om du ønsker vaksine.

Vaksinasjonen skjer på Quality på Grålum. Du får time til 2. dose når du tar 1. dose.

Her kan du lese alt om vaksinasjonsprogrammet i Sarpsborg.