Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Smitteutbrudd på treningssenter

Innhold

Smitteutbrudd på treningssenter

01.03.2021

Det er satt i gang massetesting etter tre tilfeller av koronasmitte på Family Sports Club på Grålum. De berørte blir kontaktet. Det er også meldt om utbrudd på Hannestad barneskole.

Etter forholdsvis lave smittetall de siste dagene, er det ved 16-tiden mandag meldt om 25 nye tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg. Dette tallet kan bli høyere utover kvelden.

-Slike store svingninger i smittetallene er nok dessverre den nye normalen når vi nå vet at de aller fleste smittetilfellene skyldes den britiske, muterte virusvarianten. Denne gir ikke mer alvorlig sykdom, men den smitter lettere. Derfor vil vi også i tiden framover få enkeltutbrudd med mange smittede, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Family Sports Club

Tre personer har testet positivt etter trening på Family Sports Club på Grålum. Alle tre trente der 22. februar og en av dem trente også 25. februar.

Sarpsborg kommune har hatt dialog med Folkehelseinstituttet og samarbeider godt med treningssenteret. Alle som var på treningssenteret på samme tidspunkt som de smittede blir kontaktet av smitteoppsporingsteamet i kommunen med beskjed om at de må testes i morgen, tirsdag og at de er i karantene inntil de får negativt prøvesvar. Deres husstandsmedlemmer settes også i karantene inntil testsvar foreligger. I tillegg kontaktes rundt 300 personer som var på treningssenteret de to aktuelle dagene med beskjed om at de må ha lav terskel for å teste seg, spesielt hvis de får symptomer.

-Vi vet at det er økt fare for smitte under fysisk trening innendørs, og denne faren øker ytterligere når vi har med mutert virus å gjøre. Derfor er det viktig at alle berørte forholder seg til reglene om massetesting og karantener, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Hannestad barneskole

Lørdag fikk to elever i 7. klassetrinn ved Hannestad barneskole påvist korona. Siden begge hadde ukjente smitteveier, satte kommunen i gang med massetesting også her.

-Så langt i dag har vi fått påvist 10 nye smittede fra Hannestad barneskole. Det viser viktigheten av massetesting. På denne måten får vi rask oversikt over omfanget og kan forhåpentligvis ramme inn utbruddet, sier kommuneoverlegen.

7. klassetrinn vil ha hjemmeskole i morgen tirsdag. Videre smittesporing vil avgjøre om utbruddet får konsekvenser for andre deler av skolen.

Andre utbrudd

Utbruddet på Greåker Dekksenter ser ut til å være under kontroll. Her er tre ansatte og en kunde bekreftet smittet utfra den oversikten kommunen har. Mange har testet seg etter at Sarpsborg og Fredrikstad kommuner ba om at kunder som hadde vært innom dekksenteret mellom 15. og 22. februar om å teste seg.

Det har også vært et utbrudd i Virksomhet heldøgnstjenester sentrum, med smitte blant åtte ansatte og en beboer. Dette utbruddet er slått ned og den siste beboeren er ute av karantene 3. mars.

Tiltakene fortsetter trolig

Tiltakene som gjelder i Sarpsborg nå, gjelder til og med torsdag 4. mars. På et møte mandag ettermiddag har kriseledelsen drøftet hvilke tiltak som skal gjelde videre.

-De nye utbruddene og de store variasjonene i smittetallene forteller at vi fortsatt har en utfordrende situasjon i Sarpsborg. Derfor blir det sannsynligvis en videreføring av forskriften i 2-3 nye uker, men det kan komme noen mindre endringer. I morgen ettermiddag blir det klart hva vi anbefaler, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Det er innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet torsdag klokka 9 der forslaget til ny forskrift blir behandlet.