Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Stenger Sparta Amfi

Innhold

Stenger Sparta Amfi

08.01.2021

Sarpsborg kommune og Sparta Elite har sammen blitt enige om å stenge Sparta Amfi. Samtidig blir det endringer på kommunens aktivitetssentre. Alt for å begrense smittespredningen.

Sparta Elite opplever nå sitt andre store koronautbrudd. Torsdag var 19 personer med direkte tilknytning til Sparta smittet og det er ventet at dette tallet vil stige. Smitteutbruddet har allerede fått betydelige konsekvenser med karantener både i barnehager og i kommunens virksomheter. https://www.sarpsborg.com/aktuelt/nytt-sparta-utbrudd-gir-karantener/

Mannskap i karantene

-Vi har vært i dialog med Sparta hockey og blitt enige om å stenge Sparta Amfi de neste to ukene, fram til og med torsdag 21. januar, forteller ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Smitten i Sparta har rammet et av banemannskapene og fire arbeidskolleger i Teknisk er satt i karantene. Dermed finnes det ikke personer som kan kjøre ismaskinen og bidra til å opprettholde driften i ishallen.

-Personalsituasjonen er hovedgrunnen til stengingen. Men vi tror også at en stenging av ishallen vil redusere faren for ytterligere smitte. Det siste utbruddet har vært eksplosivt og har rammet mange ulike personer som var tilstede i hallen – de aller fleste av dem befant deg verken på isen eller i garderoben. Vi antar at det kan dreie seg om kontaktsmitte, det vil si at personer har blitt smittet etter å ha tatt på rekkverk, dørhåndtak og så videre, forteller ordføreren.

-Spres lett

Kommuneoverlege Sapna Iqbal viser til forskning som sier at koronaviruset spres lettere i kulde og tørr luft.

-Vi har også bedt om at prøvene fra de smittede i Sparta blir undersøkt for å finne ut om de kan stamme fra den muterte virusvarianten som finnes i England og som også er påvist i enkelttilfeller her til lands, sier kommuneoverlegen.

-Et samfunnsansvar

Daglig leder Henning Svendsen i Sparta Elite er glad for det gode samarbeidet med Sarpsborg kommune.

-Vi er helt enige i at det fornuftige nå er å stenge ishallen for all aktivitet. Vi der på det som et samfunnsansvar som vi gjerne er med på, sier Henning Svendsen.

Endringer på aktivitetssentrene

Smitten rundt Sparta har blant annet ført til at en ansatt ved Astridsgate arbeids- og aktivitetssenter er smittet. Fem brukere og syv ansatte er satt i karantene. Flere av brukerne bor i ulike bofellesskap i Skjeberg som dermed også er berørt.

-Dette er et eksempel på hvordan et smitteutbrudd får store samfunnsmessige ringvirkninger. I den situasjonen vi er i nå, ønsker vi å begrense mulighetene for at smitte kommer inn i våre helseinstitusjoner. Derfor har vi i dag besluttet endringer i våre arbeids- og aktivitetssentre, sier direktør helse og velferd, Kirsti Skaug.

Endringene gjelder Astridsgate og Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssentre. Fra og med mandag 11. januar og fram til og med torsdag 21. januar vil det ikke være mulig for beboere i kommunens bofellesskap å bruke disse sentrene. Kommunen vil gå i dialog med brukere og pårørende for å finne tilrettelagte tilbud for denne brukergruppen, på samme måte som ved pandemiens start i fjor vår. Men Astridsgate og Nygårdshaugen vil fortsatt holde åpent slik at brukerne som bor hjemme fortsatt vil kunne benytte seg av tilbudet som vanlig.

Kruseløkka sykehjem

Sarpsborg kommune har også bestemt å ikke ta inn nye beboere til Kruseløkka sykehjem for en periode. Sykehjemmet har vært igjennom en lang periode med mye smitte og selv om situasjonen nå er avklart, er det behov for en ekstra grundig smittevask av hele sykehjemmet. Inntak av nye pasienter settes dermed på vent til mandag 18. januar. Det berører seks pasienter som får beskjed direkte.