Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Disse koronatiltakene gjelder nå

Innhold

Disse koronatiltakene gjelder nå

08.12.2021

Regjeringen har innført nye koronaregler for hele landet. Tiltakene får konsekvenser både for kommunens drift og for sarpsborgsamfunnet for øvrig.

Se oversikt over nasjonale råd og regler her.

-Det var vel ikke dette noen av oss ønsket nå før jul, men de høye smittetallene gjorde det nødvendig for regjeringen å innføre nye tiltak nå. Jeg oppfordrer alle til å følge både tiltakene og anbefalingene. Jeg forstår at mange synes dette er krevende. Nå må vi stå sammen for å komme oss over også denne kneika. Og til slutt vil jeg gjenta det aller viktigste budskapet nå: Sørg for å ta koronavaksinen. Det er vaksinene som kan bringe oss tilbake til en normal hverdag, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

3. desember innførte regjeringen regionale tiltak som også omfattet Sarpsborg. Disse blir nå i praksis erstattet av de nye nasjonale reglene.  

De nye tiltakene

De nye tiltakene og anbefalingene som gjelder nå får du en fullstendig oversikt over på disse sentrale nettstedene:

Her kan du laste ned selve forskriftsteksten som gir en detaljert, men juridisk, oversikt over hvordan reglene skal tolkes. (Merk at selve forskriften starter på side 12.)

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent alle hverdager mellom klokka 08.00 og 15.30.

Slik kan vi kort oppsummere de viktigste regler og anbefalinger for hver enkelt av oss:

  • Ta vaksine
  • Hold deg hjemme når du er syk og test deg
  • Hold 1 meters avstand til andre, bruk munnbind der det ikke er mulig
  • Reduser antall nærkontakter:
    • Husk antallsbegrensninger på arrangementer
    • Anbefaling om maksimum 10 personer på besøk hjemme (20 en dag i jul- og nyttårshelgen)

Barn og unge

Regjeringen er tydelig på at barn og unge skal skjermes mest mulig. Risikoen for alvorlig sykdom for disse er svært liten og den psykiske belastningen fra nedstengingen i fjor var stor. Derfor gjelder ikke avstandskravet for barn og unge i barnehage og barneskole. De kan også ha besøk av de som de er sammen med til daglig fra skolen/barnehagen selv om det overstiger antall anbefalte gjester. Samlinger med klassen/avdelingen, sammen med et nødvendig antall voksne, er tillatt.

Det er også viktig å merke seg at alle de kommunale tjenestene til barn og unge går som normalt. Dette betyr blant annet at helsestasjonen for ungdom er åpen for drop-in.

Kan bli reduserte tjenester

Regjeringen har gjeninnført trafikklysmetoden i skoler og barnehager.  Foreløpig er det grønt nivå på alle skoler og barnehager i Sarpsborg.

-Trafikklysmodellen betyr at vi er i beredskap. Vi skal være i stand til raskt å endre til gult eller rødt nivå hvis situasjonen krever det. Også i skoler og barnehager er det en utfordrende bemanningssituasjon, og den kan bli ytterligere forverret ved sykdom og karantener. Vi må derfor alle være forberedt på at det er fare for at tilbudet kan bli redusert, forteller direktør oppvekst, Erik Bråthen.

Presset situasjon

Også i helsesektoren er situasjonen ekstraordinær. Det er særlig de nye reglene om at alle nærkontakter til en som er mistenkt smittet av det nye omikron-viruset skal i karantene i 7-10 dager, som skaper bekymring.

-Situasjonen er presset allerede. Men om vi nå opplever smittetilfeller der det er mistanke om omikron, risikerer vi at mange av våre ansatte må i karantene. Da kan det bli prekært, sier assisterende direktør helse, Alice Reigstad, som fortsetter:

-Nå går tjenestene tilnærmet som normalt. Vi ønsker å gjøre julen så normal som mulig for våre beboere på sykehjem og bofellesskap. Det er mange arrangementer der før jul og inntil videre vil de gå som planlagt. Men både vi, brukerne og pårørende må være forberedt på at vi fort kan komme i en situasjon der vi ikke klarer å opprettholde tjenesten som normalt.

Digitale bystyremøter

Sarpsborg bystyre skal ha to viktige heldagsmøter før jul, 14. og 16. desember. Her skal viktige saker debatteres og vedtas, blant annet bypakka og kommunebudsjettet. Kriseledelsen har i dag bestemt at disse møtene vil bli digitale. På denne måten reduseres antall nærkontakter.