Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Strengere rutiner for testing og karantene

Innhold

Strengere rutiner for testing og karantene

10.02.2021

For å opprettholde god oversikt over smittesituasjonen skjerpes reglene for testing og karantene i Sarpsborg. Flere enn før må gå i karantene og alle nærkontakter skal teste seg to ganger.

-Det er særlig på grunn av en økning i antall smittetilfeller med mutert virus, at vi nå innfører strengere rutiner. Vi har samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet om dette, sier Sapna Iqbal, kommuneoverlege i Sarpsborg.

Dette er reglene

Dette er reglene med de nye endringene som ble innført fra 9. februar:

  • Når det påvises en positiv koronatest, vil smittesporingsteamet ta kontakt med den smittede og opplyse om prøveresultatet og at vedkommende må i isolasjon. Denne varer vanligvis i 10 dager fra datoen som smitten antas å ha skjedd
  • Smittesporerne kartlegger nærkontaktene, altså personer som har vært sammen med den smittede og derfor potensielt kan ha blitt smittet. Nærkontaktene må i karantene. Denne varer vanligvis i 10 dager fra datoen som smitte kan ha skjedd
  • NYTT: Alle nærkontakter, også barn, skal testes to ganger. Den første testen tas så snart som mulig, slik at smittesporingen går raskest mulig. Den andre testen tas ved utløpet av karantenetiden, tidligst på dag 7. For nærkontakter som lever sammen med en smittet person og ikke lever adskilt fra hverandre, varer karantenen i 15 dager. For disse skal testen tas tidligst på dag 12
  • NYTT: Avklaringskarantene betyr at personer må i karantene fram til det foreligger negativt svar på en koronatest. Avklaringskarantene skal brukes slik:
    • Hvis smittesporingsteamet og kommuneoverlegen mistenker at utbruddet skyldes mutert virus, skal alle husstandsmedlemmer til nærkontaktene i avklaringskarantene. I noen tilfeller vil dette også kunne gjelde andre enn husstandsmedlemmene
    • Hvis en nærkontakt utvikler symptomer i karantenetiden, skal husstandsmedlemmer (og eventuelt andre) i avklaringskarantene, uansett om det er mistanke om mutert virus eller ikke
    • NYTT: Personer kan avslutte sin 10 eller 15 dagers karantene tidligere, hvis de får negativt svar på sin andre test, så lenge den er tatt minst syv dager etter siste kontakt med den smittede

Sarpsborg kommune vil veilede alle berørte i hvordan de skal forholde seg.

Raskest mulig smittesporing

Disse forsterkede rutinene bidrar til en raskest mulig smittesporing. Dette er særdeles viktig i utbrudd med den engelske muterte virusvarianten, som antas å være 40-70% mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Metoden kalles «forsterket TISK» (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene).

-De siste ukene har vi brukt denne metoden på alle utbrudd der vi har hatt mistanke om det muterte viruset. Nå går vi et hakk videre her i Sarpsborg og bruker denne metoden i alle smittetilfeller – også der hvor vi ikke har noen umiddelbar mistanke om mutert virus. Dette fører til at personer må teste seg oftere og at flere personer enn tidligere kan komme i karantene. På den annen side gir dette oss en raskere og bedre oversikt over situasjonen slik at vi kan opprettholde god kontroll på smitteutviklingen, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.