Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Sykehjemsbesøk fra mandag

Innhold

Sykehjemsbesøk fra mandag

28.01.2021

Mandag kan beboerne i sykehjem og helsehus igjen få besøk av sine nære og kjære. -Vi er glade for å kunne oppheve besøksforbudet, sier assisterende direktør helse og velferd, Alice Reigstad.

Helt siden midten av november har det vært høye smittetall i Sarpsborg. I flere perioder har smitten også berørt kommunens helseinstitusjoner med smitte blant beboere og ansatte. På et tidspunkt var 11 av 12 institusjoner rammet. Smittesituasjonen førte også til at mange ansatte ble satt i karantene og det ble dermed vanskelig å håndtere den daglige driften. 8. januar ble det nødvendig å innføre besøksforbud på alle sykehjem og på Helsehuset, gjennom en forskrift som ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Selv om det har vært et formelt besøksforbud, har det vært åpent for besøk av beboere som er i livets siste fase og i andre ekstraordonære situasjoner.

-Ingen kjente smittede

Ved forrige revidering av forskriften i forrige uke, var besøksforbud i sykehjemmene ikke lenger en del av forskriften. Dette fordi det skulle være mulig for administrasjonen å oppheve forbudet så snart det var forsvarlig, uten å være bundet av en forskrift med en gitt varighet.

-Å innføre besøksforbud var absolutt siste utvei. Det er gledelig å se at våre strenge tiltak har hatt ønsket effekt. Nå har vi ingen flere kjente smittede beboere eller ansatte i våre sykehjem og nær sagt ingen ansatte er i karantene. Derfor kan vi oppheve besøksforbudet fra og med mandag 1. februar, forteller assisterende direktør helse og velferd, Alice Reigstad.

Restriksjoner

Besøk på sykehjem vil fortsatt gjennomføres med strenge restriksjoner for å redusere faren for smitte, slik det har vært siden pandemien brøt ut i fjor. De som ønsker å komme på besøk må ringe først og gjøre en avtale. Da får de også noen kontrollspørsmål om blant annet symptomer og karantener. Når de kommer til sykehjemmet må de ringe på døren for å slippes inn, siden hovedinngangen er låst. Ved hovedinngangen blir de møtt av personalet som ber besøkende om å sprite hender og å skrive seg inn. Navn, telefonnummer og hvem de skal besøke må skrives ned. Deretter blir de fulgt til pasientrom. Alle besøk foregår på rommene. På Helsehuset og i bofellesskapene er det lignende restriksjoner på besøk.

Hjemmetjenestene i Sarpsborg har også vært under hardt press siden november. I perioder har de måttet prioritere nødvendig helsehjelp foran renhold og andre lignende oppgaver. De har også spurt om bistand fra pårørende til praktiske gjøremål som å smøre mat, varme middag, enkel påkledning, hente post og gi medisiner.

Hjemmetjenestene

-Situasjonen har heldigvis bedret seg noe også for våre hjemmetjenester. Mange av våre brukere får nå tjenester på samme nivå som de gjorde før smitteoppblomstringen i november, mens det for andre fortsatt er noe redusert. Når brukerne nå etter hvert blir vaksinerte vil det selvsagt hjelpe mye på situasjonen. Inntil videre må vi alle gjøre det vi kan for å holde smitten nede, sier Alice Reigstad.

Les mer om hvilke restriksjoner som vil gjelde fra mandag her.