Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Test kan erstatte smittekarantene for barn og unge under 18 år

Innhold

Test kan erstatte smittekarantene for barn og unge under 18 år

25.08.2021

Nå kan barn og unge under 18 år teste seg ut av karantene, dersom det oppstår koronasmitte i barnehagen, på skolen, på fritidsaktiviteter eller i omgangskretsen.


Testingen må gjennomføres i samsvar med covid-19-forskriften og retningslinjer fra sentrale myndigheter og Sarpsborg kommune.

Testingen vil bestå av hurtigtest med fremre neseprøve, ikke dyp neseprøve som tidligere.

Merk: Dersom det oppstår smitte i husstanden eller hos tilsvarende nære kontakter, må barn og unge fortsatt i vanlig smittekarantene.

Barnehage - slik håndteres smittetilfeller:

 • Test 1: Tas så raskt det lar seg gjøre på kommunens testsenter. Den testede kan være i barnehagen hele tiden rundt prosessen med test 1 - men bør holde avstand i andre situasjoner - fram til negativt testsvar foreligger.
 • Test 2: Tas på dag 3, 4 eller 5. Testen tas på kommunens testsenter. De testede kan være i barnehagen hele tiden rundt prosessen med test 2.
 • Hvis barna/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater barnehagen og bestiller test.

Barneskole - slik håndteres smittetilfeller:

 • Test 1: Tas så raskt det lar seg gjøre på kommunens testsenter. Den testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 1 - men bør holde avstand i andre situasjoner - fram til negativt testsvar foreligger.
 • Test 2: Tas på dag 3, 4 eller 5. Dette avgjøres av smittesporingsteamet. Testen tas enten på skolen eller som selvtest hjemme. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.
 • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

Ungdomsskole - slik håndteres smittetilfeller:

 • Test 1: Tas så raskt det lar seg gjøre på kommunens testsenter. Den testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 1 - men bør holde avstand i andre situasjoner - fram til negativt testsvar foreligger.
 • Test 2: Tas på dag 3. Testen tas enten på skolen eller som selvtest hjemme. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.
 • Test 3: Tas på dag 5. Testen tas enten på skolen eller som selvtest hjemme. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 3.
 • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

Videregående, folkehøyskole, voksenopplæring - slik håndteres smittetilfeller:

 • Test 1: Tas så raskt det lar seg gjøre på kommunens testsenter. Den testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 1 - men bør holde avstand i andre situasjoner - fram til negativt testsvar foreligger.
 • Test 2: Tas hjemme som selvtest på avtalt dag, før man går på skolen.
 • Test 3: Tas hjemme som selvtest på avtalt dag, før man går på skolen.
 • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

Om selvtesting

 • Eleven/foresatte vil få god informasjon og opplæring i hvordan selvtest skal tas, dersom test 2 eller test 3 skal tas hjemme. Dette skjer ved gjennomføring av test 1 på kommunens testsenter. Eleven/foresatte får med seg testutstyr og brosjyre med henvisning til video.
 • Testen tas hjemme på avtalte dager for test 2 og eventuelt test 3, før elevene reiser på skolen den aktuelle dagen. Eleven tester seg selv, eller ved hjelp av foresatte.
 • Ved negativ test kan eleven dra på skolen. Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet og eleven vil få ytterligere informasjon om isolasjon og karantene for nærkontakter. 

Fritidsaktiviteter og omgangskrets - slik håndteres smittetilfeller:

Testregime kan variere utfra alder og smittesituasjon. Smittesporingsteam i kommunen vil gi konkret informasjon i hvert tilfelle.

Disse må fortsatt i vanlig karantene

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til den som er smittet, må fortsatt gjennomføre vanlig smittekarantene.

Dette gjelder for vaksinerte nærkontakter:

 • Fullvaksinerte slipper smittekarantene - hvis eksponeringen for smitte har skjedd tidligst 1 uke etter andre vaksinedose.
 • Delvis vaksinerte slipper også karantene - hvis eksponeringen for smitte har skjedd 3-15 uker etter første vaksinedose. Men de må testes med PCR-test (ikke hurtigtest) mellom døgn 3 og 7 etter eksponeringen. Disse kan altså være på jobb/skole som vanlig.
 • Ved nyoppståtte symptomer på covid-19 skal både fullvaksinerte og delvisvaksinerte teste seg og isolere seg inntil prøvesvar foreligger. Test kan bestilles via helsenorge.

Samtykke: Viktig info til foresatte med barn under 16 år

Foresatte som ikke samtykker til at barna sine kan testes - må gi skolen informasjon om at de ikke gir sitt samtykke.

Dette gjelder for barn under 16 år.

Dersom barna ikke kan testes, må hele karanteneperioden gjennomføres.

Hvorfor lettelser i karanteneordningen?

Lettelser i karanteneordningen er innført fordi vaksinedekningen er økende - og fordi de med høyest risiko for et alvorlig sykdomsforløp er beskyttet. Derfor kan nå smittekarantene i mange tilfeller erstattes av testing.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at det er forsvarlig å gi unntak fra smittekarantene, i samsvar med nye retningslinjer, for personer under 18 år som er nærkontakter. 

I tillegg kan unntaket også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter - etter beslutning fra kommuneoverlegen.

Lettelsene gjelder kun ved smittekarantene, ikke innreisekarantene.

Det er verdt å merke seg at det kan forekomme endringer i de skisserte rutinene i ukene som kommer. Dette kan skje ved nye anbefalinger fra sentrale myndigheter eller ved behov for optimalisering av praktiske rutiner internt i kommunen.

 

 

Saken er oppdatert 25.08.2021 med endrede rutiner rundt test 1 (fritak fra karantene, så lenge det er en intensjon om prøvetaking).

Saken er oppdatert 23.08.2021 med informasjon om selvtesting. Rutiner for hvordan smittetilfeller håndteres innebærer nå også selvtesting.

Saken er oppdatert 18.08.2021 med informasjon om at test også kan erstatte smittekarantene for barn og unge ved smitte på fritidsaktiviteter eller i omgangskrets.