Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Tilbakebetaling av kostpenger i SFO

Innhold

Tilbakebetaling av kostpenger i SFO

08.09.2020

Siden SFO gjenåpnet i slutten av april, har det ikke blitt servert mat ved skolefritidsordningene i kommunen. Foresatte vil derfor få tilbakebetalt alle kostpenger innen utgangen av 2020.

Årsaken til at det ikke har blitt servert mat, er smittevernhensyn og retningslinjer fra myndighetene.

Mat er inkludert i Sarpsborg kommunes SFO-pris, og utgjør kr. 200,- i måneden for en full plass, samt for ettermiddagsplass. For mindre plasser, beregnes kostpenger utfra den prosentvise størrelsen på plassen.

Tilbakebetaling i desember

Foresatte som fortsatt har barn i SFO, vil få tilbakebetalt alle kostpenger på fakturaen for desember. Kostpengene blir altså trukket fra fakturaens totalbeløp.

Foresatte som ikke har barn i SFO lenger, vil også få tilbakebetalt beløpet i desember. Tilbakebetalingen vil da skje direkte ut på den enkelte fakturamottakers konto.

Hvis du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med egen SFO-avdeling.