Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Tilbud om tilsyn av barn og elever

Innhold

Direktør Erik Bråthen

Tilbud om tilsyn av barn og elever

14.03.2020

Kommunen tilbyr tilsyn av barn til personer som må være i arbeid for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

Alle skoler og barnehager i Sarpsborg ble stengt for ordinær drift i dag, fredag. Dette fører til at mange barn må ha tilsyn hjemme av sine foreldre eller foresatte. Samtidig er det viktig at personer som jobber med korona-krisen er mest mulig på jobb. Derfor vil kommunen tilby et alternativ til vanlig barnehage, skole og SFO til disse foreldrene. Det samme tilbudet gis til barn med særlige omsorgsbehov.

-Fra og med mandag vil alle kommunale barnehager og skoler ha et tilbud om tilsyn. Det vil naturlig nok ikke bli ordinær drift, men vi vil ha fokus på ulike aktiviteter, forteller direktør oppvekst Erik Bråthen. – Vi vil selvfølgelig også sørge for å følge rådene fra helsemyndighetene som begrenser smitte.

Åpningstidene vil være som tidligere i barnehagene, barne- og ungdomsskolene og SFO. Barna skal fortsatt ha tilhold på en samme barnehagen eller skolen som de har hatt til vanlig.

Tilbudet gjelder for barn av foreldre og foresatte som trengs på jobb for å håndtere korona-krisen. De såkalte nøkkelfunksjonene er innenfor:

 • Kommunalt ansatte med oppgaver og ansvar som direkte eller indirekte er viktig for fortsatt drift av vitale samfunnsoppgaver og/eller intern drift i kommunen
 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Dersom du har barn i barnehage eller skole/SFO og er innehar en slik kritisk nøkkelfunksjon og trenger barnepass, må du kontakte din aktuelle skole eller barnehage. Det samme gjelder for barn med særskilte behov. Barnehage og skole vil ta imot de som melder et slikt behov.

I utgangspunktet må begge foresatte inneha denne typen stillinger for å få et slikt tilbud. Det gjøres imidlertid også individuelle vurderinger.

Merk at åpningstider og lokasjon kan bli endret når vi ser det reelle behovet.