Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Tiltakene forlenges trolig

Innhold

Tiltakene forlenges trolig

08.04.2021 av Pål Nilsen

Fredag vil sannsynligvis regjeringen bestemme om koronatiltakene i Sarpsborg og de øvrige kommunene i Viken skal fortsette. – Sarpsborg kommune har meldt fra om at de strenge tiltakene bør videreføres i to uker til, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Før påske innførte regjeringen de strengeste tiltakene (kalt 5a) for alle kommunene i Viken, gjeldende fra 16. mars til 11. april. I Sarpsborg var det en sterk økning i smittetallene fra uke 8 til toppnivået i uke 11 med 267 nye smittede. Deretter har tallene stabilisert seg på et høyt nivå, med 236 smittede i uke 12 og 230 smittede i forrige uke. 

-Ønsker videreføring

Sarpsborg og de øvrige kommunene i Viken og Oslo var i møte med Statsforvalteren torsdag formiddag. På møtet kom det anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i tillegg til at alle kommunene fikk komme med sine tilbakemeldinger om videre tiltak. Det er ventet at regjeringen vil komme med sin beslutning i løpet av fredag.

-Kriseledelsen i Sarpsborg diskuterte videre tiltak onsdag kveld. Der var det enighet om at vi ønsker at regjeringen viderefører tiltakene for Sarpsborg slik de har vært de siste ukene. Dette formidlet jeg videre i møtet med Statsforvalteren. Sarpsborg har dessverre fortsatt et høyt smittetrykk. Hvis ikke regjeringen vedtar dette, vil vi foreslå en lokal forskrift med tiltak som i stor grad er på 5a-nivå, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

-Må behandles likt

Flere Viken-kommuner med lavt smittetrykk reagerte på at de før påske ble pålagt de samme tiltakene som kommuner med mye smitte. Det har også vært utfordrende at Oslo har andre regler som blant annet fører til forskjellsbehandling, blant annet knyttet til deler av næringslivet og eliteidretten.

-Jeg har meldt fra om at tre nye uker er for lenge med strenge tiltak. Toppidretten i Viken må behandles likt, slik at de kan få trent. Blomsterbutikker og lignende må også behandles likt. Kompensasjonsordningen til næringslivet må styrkes. Forskjellsbehandlingen mellom Viken og Oslo gir ingen mening etter mitt personlige synspunkt. Det vil også bli svært utfordrende, ikke minst for innbyggerne, å forholde seg til ulike regler fra den ene kommunen til den andre. Det kan også føre til uønsket mobilitet hvis for eksempel butikkene er åpne i Fredrikstad og stengt i Sarpsborg, sier ordføreren.

Massetesting?

Nivået i skoler og barnehager vil trolig bestemmes lokalt og ikke være en del av regjeringens vedtak. Sentrale helsemyndigheter ønsker å gjøre massetesting av skolelever tilgjengelig for kommuner med høyt smittetrykk, men det er ikke avklart om dette blir tilbudt Sarpsborg.

Sarpsborg kommune kommer med oppdatert informasjon så snart det foreligger en avklaring fra regjeringen, trolig fredag ettermiddag eller kveld.