Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Åpningstider for hjelpetilbud til barn, unge og familier i sommer

Innhold

Åpningstider for hjelpetilbud til barn, unge og familier i sommer

17.06.2020

Her er oppdaterte åpningstider og en oversikt over Sarpsborg kommunes hjelpetilbud for barn, ungdom, familier og andre i skolens sommerferie.

Helsestasjon for ungdom

Åpningstider i sommerferien er: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-15.00.

Det er "drop-in" ved helsestasjonen for ungdom, altså bare å møte opp.

På venterommet kan det være maksimalt åtte personer, og dere må sitte med en meters avstand. Hvis alle de åtte stolene er opptatt, må du vente utenfor bygget til noen går ut. 

Familiesentrene

Hvis du har behov for å komme i kontakt med helsesykepleier på skolene, en av ungdomskontaktaktene, jordmor, helsesykepleier på helsestasjonen, familieterapeut eller psykolog - ring et av familiesentrene, så får du hjelp.

Mandag: 09.30-13.00
Tirsdag til fredag: 08.00-13.00

Telefonnummer: 69 11 68 89
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Telefonnummer: 69 11 63 73
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Telefonnummer: 69 10 80 49
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Ungdomskontaktene (tidligere "Utekontakten") vil i sommer være ute der barn og unge ferdes.

Rus og psykisk helse - lavterskeltilbud

Ta kontakt på tlf. 982 16 325.

Åpningstid alle hverdager kl. 08.00-15.30

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten kan nås alle hverdager kl. 07.30-15.00 på tlf. 69 10 83 00.

Etter kl 15.00 og alle helger: Tlf. 911 17 140

Legevakt

Legevakten kan kontaktes hvis du har det vanskelig.
Døgnåpen: Tlf. 116117

Krisesenter

Krisesenteret kan og gi råd og veiledning.
Døgnåpent: Tlf. 69 10 87 00

Nasjonale tjenester for barn og unge

Politiet

Har du behov for å snakke med politiet, og det ikke er en akutt hendelse, kan du ringe: 02800