Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Vaksine til enkelte fra 12 til 17 år

Innhold

Vaksine til enkelte fra 12 til 17 år

09.07.2021

Det gis nå tilbud om koronavaksine til unge mellom 12 og 17 år med alvorlig underliggende sykdom. Dette skjer i samråd med foreldre og fastlegene.

Sentrale helsemyndigheter anbefaler nå koronavaksine til unge i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig underliggende sykdom. I Sarpsborg er det anslått at det dreier seg om et trettitalls personer. Sarpsborg kommune har satt av hele 30. juli til vaksinasjon av denne gruppen.

Ivaretas av fastlegen

I Sarpsborg vil disse bli ivaretatt ved at fastlegen tar kontakt med Sarpsborg kommune for å melde inn hvilke pasienter dette gjelder. Foreldre/foresatte til de unge vil så få en tekstmelding der pasienten får tilbud om time. For de som er under 16 år kreves samtykke av foreldre/foresatte. Dette gjøres muntlig ved oppmøte til vaksinasjon.

Denne gruppen vil bli vaksinert med vaksinen fra Pfizer, som er den eneste som er godkjent for noen under 18 år.

En roligere juli

Etter at massevaksinasjonen av første dose var ferdig i Sarpsborg 2. juli, er det nå roligere dager på vaksinasjonssenteret. I tillegg til vaksinasjonen av utsatte unge, er dette planene for juli måned:

  • 19. juli, Moderna (185 doser)
  • 20. juli, Moderna (900 doser)
  • 22. juli, Pfizer (ca 135 doser)
  • 28. juli, Pfizer (ca 70 doser)
  • 29. juli, Pfizer (ca 20 doser)

Dette vil i stor grad være andregangs doser der timer er fordelt allerede.

Omfordeling

Sarpsborg kommune må forholde seg til sentrale helsemyndigheter og har derfor ikke anledning til å fremskynde andre dose. Det har ført til at FHI har omfordelt om lag 7.500 doser til andre kommuner som ikke er ferdig med førstedosene. I tillegg har Moss kommune takket ja til 75 hetteglass Moderna-vaksine som restdoser direkte fra Sarpsborg.