Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Varsler påbud og forbud

Innhold

Varsler påbud og forbud

01.12.2020

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner varsler nå konkrete forbud og påbud for å få ned smittetallene. Forslaget innebærer blant annet begrensninger på antall personer i private sammenkomster, påbud om munnbind og tidligere skjenkestopp.

Det var på en felles pressekonferanse klokka 13 i dag at ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad varslet om nye og strengere tiltak. Dette vil skje gjennom en såkalt forskrift som må formelt vedtas politisk, i Sarpsborg formannskap og Fredrikstad bystyre. Hvis politikerne sier ja, vil de nye tiltakene sannsynligvis gjelde fra og med fredag 4. desember og til og med søndag 20. desember.

Se pressekonferansen her

(Merk: De første minuttene av pressekonferansen kom ikke med grunnet overbelasting av systemet.)

 
-Vi har hele tiden håpet at vi skulle unngå dette. Vi ser imidlertid at de rådene og anbefalingene vi har kommet med den siste tiden ikke har hatt ønsket effekt. Det har vært høye smittetall de siste ukene. Vi ser også at det er mange ulike smitteutbrudd og at vi ikke klarer å spore alle smittetilfellene til kjente nærkontakter, sier kommuneoverlege i Sarpsborg, Sapna Iqbal.

Foreslåtte tiltak

Den detaljerte ordlyden i de foreslåtte tiltakene er ikke klar og det kan også komme endringer under den politiske behandlingen. De viktigste forbudene og påbudene som foreslås er:

 • Det blir forbudt å samle flere enn 10 personer på private sammenkomster
  • Det er nødvendig at lokalet er stort nok til at alle kan holde minst én meters avstand
  • Det blir unntak for etablerte grupper i barnehage og barneskole som også kan omgås i fritiden
 • Det blir forbudt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig
  • Innendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter. Dersom det er fastmonterte seter er det tillatt med inntil 200 personer.
 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand
 • Reisende på kollektivtransport må bruke munnbind hvis de ikke kan opprettholde minst én meters avstand til nærmeste medpassasjer
  • Det blir unntak for barn under 12 år og for personer som av medisinske grunner ikke skal bruke munnbind
 • Kunder og sjåfør i drosjer skal bruke munnbind under hele reisen
  • Det blir unntak for barn under 12 år og for personer som av medisinske grunner ikke skal bruke munnbind
 • Det blir ikke tillatt å skjenke alkohol på utesteder etter klokka 22

Så snart vedtakene er fattet vil tiltakene bli offentliggjort i detalj på kommunens hjemmesider. Anbefalingene som gjelder nå – og som ikke blir gjort om til påbud eller forbud – vil fortsette. Gjeldende tiltak kan du lese her. 

Barn og unge

-Tiltakene vi nå foreslår er ikke like stramme som i Oslo og Moss. Men de er tilpasset den lokale smittesituasjonen og gjør at vi kan holde samfunnet mest mulig åpent. Det er viktig for oss at barn og unge fortsatt skal kunne gå på skolen og delta i fritidsaktiviteter, sier ordfører Sindre Martinsen Evje.

-Forskriften som nå foreslås er lik for Sarpsborg og Fredrikstad og vi er i dialog med andre kommuner slik at de kan vurdere noe tilsvarende. Dette er viktig fordi det er mye reiser – og derfor også smitte –  mellom kommunene, sier ordføreren.