Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Vil unngå sykehjemsbesøk

Innhold

Vil unngå sykehjemsbesøk

29.12.2020

Det er koronasmitte på mange institusjoner i Sarpsborg. Sykehjemmene og bofellesskapene som dette gjelder, oppfordrer de pårørende til å begrense besøkene de neste dagene til et absolutt minimum.

- Det er sterkt bekymringsfullt at vi stadig har utbrudd på sykehjem og bofellesskap. Det bor mange som er i risikogruppene i institusjonene våre, og derfor ser vi oss nødt til å unngå besøk fra familie og andre pårørende i størst mulig grad de neste ti dagene, sier Alice Reigstad som er assisterende direktør helse og velferd.

Besøksbegrensningene gjelder i første omgang på Kurland, Borgen og på Helsehuset. I disse institusjonene er det koronasmitte blant beboere eller ansatte. Begrensningene er ikke definert som et forbud, men det er en sterk henstilling til pårørende om ikke å besøke brukere og pasienter i institusjonene før smittespredningen er redusert. I første omgang vil anbefalingen om besøksbegrensninger gjelde til 7. januar. Som konsekvens av smitteutbruddet ved Kruseløkka sykehjem, er dette sykehjemmet allerede stengt for besøkende.

Må utsette vaksinasjon

I går startet vaksinasjonen av den eldste aldersgruppa. Planen er å gjennomføre vaksinering av alle pasienter med langtidsplass på sykehjemmene i romjula. Ved smitteutbrudd så kan vi ikke gjennomføre vaksinasjon. På Kruseløkka sykehjem er det et stort utbrudd, og vi de må derfor utsette vaksinasjon av sine pasienter inntil de har kontroll på smittesituasjonen.

- Det haster med gi å komme i gang med vaksinasjonen av de mest utsatte og gi beskyttelse for smitte. Derfor ser vi oss nødt til å være strenge, og anbefale alle om å utsette besøk til etter 7. januar, fortsetter Alice Reigstad.

Det vil bli gjort en ny vurdering om besøksbegrensningene blir videreført utfra smittestatus i uke 1.

Strengt, men nødvendig

Smitte ved institusjonene fører ofte til mange beboere og ansatte i karantene. Det fører til stort press på bemanningen, og å håndtere besøk fra pårørende legger ytterligere beslag på de ansatte. Dette er også en av grunnene til anbefalingen om å begrense besøk til et minimum der det er smittetilfeller.

Dette er et tiltak som dessverre er nødvendig, men som det er leit å måtte sette i verk.

- Vi gjør dette for å beskytte de som trenger det aller mest. At vi ikke kan vaksinere på sykehjem hvor det er smitteutbrudd gjør det enda viktigere å unngå smitte. Dette er en del av den felles dugnaden som vi alle må bidra til. Jeg håper på forståelse fra pasienter, beboere og pårørende, avslutter Reigstad.

De som likevel ønsker å dra på besøk, må kontakte institusjonen og gjøre en avtale utfra pasienten/brukerens situasjon. Vi har forståelse for at døende pasienter, eller andre i spesielle situasjoner trenger besøk og vi er innstilt på å finne løsninger i slike tilfeller. Anbefalingen gjelder også når beboere og pasienter ønsker å dra hjem på besøk til familie og venner.

Mye smitte og utsatte pasienter

Vi vet at en svært stor andel av de som bor på sykehjem og i bofellesskap, er i risikogruppene for koronaviruset. I den smittesituasjonen som vi har i Sarpsborg er det klokt å være forsiktige med besøk til alle institusjoner. Et godt råd kan være at familien til hver pasient / bruker velger en person som reiser på besøk, i stedet for at det kommer mange ulike personer. Det reduserer smittepresset.

Vi anbefaler å bruke munnbind på alle besøk. Glemmer du å ta med deg, kan du spørre om å få et munnbind på sykehjemmet eller i bofellesskapet.