Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Endringer til sentrumsplan 2019-2030 - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Endringer til sentrumsplan 2019-2030 - offentlig ettersyn

18.02.2019

Frist for innspill er 8. april 2019.

Formannskapet vedtok 14.02.2019 å legge ut endringer til sentrumsplan 2019-2030 på offentlig ettersyn.
Planen har vært på høring våren 2018, og etter at høringen ble avsluttet har administrasjonen arbeidet med et nytt utkast. Det er bare de nye endringene som er foreslått at skal sendes på høring.

Sju hovedgrep videreføres
Målet med sentrumsplanen er en helhetlig plan som legger til rette for at Sarpsborg sentrum skal kunne utvikles og være attraktivt både for innbyggere, næringslivet og tilreisende. Planen skal balansere hensynet til vern av kulturhistoriske bygninger og utviklingsmuligheter med flere boliger og attraktive næringsarealer.

De sju hovedgrepene i sentrumsforslaget videreføres:
1. Vi utvikler en kompakt by med gangavstand til dagligdagse gjøremål
2. Vi utvikler sentrumstriangelet med nytt, framtidsrettet stasjonsområde som motor
3. Vi bygger det moderne på historisk identitet
4. Vi tilrettelegger for urban bebyggelse
5. Vi tilrettelegger for fleksibel kvartalsutnyttelse
6. Vi styrker offentlige rom
7. Vi styrker byens attraktivitet ved å sette miljøvennlig transport i fokus

Endringer
I saksfremlegget kan du lese om hovedendringene. De foreslåtte endringene er også framstilt i mer detalj på 48 endringsark, som hver tar for seg det som skiller det nye forslaget til sentrumsplan fra forslaget som var på høring i 2018.

Det er utarbeidet en 3D-modell hvor du kan se på byggehøyder, sol- og skyggeforhold. Anbefalt nettleser for denne applikasjonen er Chrome.

Gi innspill om de foreslåtte endringene
Høringsinnspill merkes «Sentrumsplan – saksnr. 14/06830» og sendes til postmottak@sarpsborg.com eller Sarpsborg kommune, Virksomhet plan og samfunnsutvikling, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Høringsfristen er 8. april.

Kontaktpersoner
Saksordfører for sentrumsplanen er Annar Hasle (KrF).
Saksbehandler for sentrumsplanen er Emilie Cosson-Eide. Saksbehandler kan nås via servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Åpen dag
I høringsperioden vil det bli arrangert åpen dag hvor saksbehandler vil være tilstede for å svare på eventuelle spørsmål.
Sted: Sarpsborgkontoret (Torget 5)
Tid: onsdag 13. mars, kl. 11.00-17.00 og torsdag 21. mars kl. 11.00-17.00

Dokumenter i saken