Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Fv. 114 Grålumveien, oppgradering av kollektivholdeplasser - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fv. 114 Grålumveien, oppgradering av kollektivholdeplasser - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

15.05.2019

Frist for merknader er 1. juli 2019.

Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune legger i samarbeid med Sarpsborg kommune forslag til ovennevnte reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for oppgradering av holdeplassene «Kommunelageret» og «Grålum skole» til universell utforming.
Holdeplass «Tunesenteret» planlegges lagt ned grunnet kort avstand til andre holdeplasser i nærområdet. Denne holdeplassen inngår ikke i planforslaget.
Forslaget er utarbeidet i samråd med Østfold kollektivtransport.

Planen er tilgjengelig ved Sarpsborg hovedbibliotek, samt ved områdebibliotekene i Tune og Skjeberg. Materialet kan også lastes ned fra nettsidene til Statens vegvesen, www.vegvesen.no/vegprosjekter.

Statens vegvesen arrangerer åpen kontordag:
Tid: onsdag 5. juni kl. 15.00-18.00
Sted: Sarpsborgkontoret, Torget 5.
Det vil være representanter fra Sarpsborg kommune og Statens vegvesen tilgjengelig for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 1. juli 2019. Merk innspill 16/41647.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lene Hermansen på telefon 692 43 731 eller e-post lenher@vegvesen.no.

Vedlegg:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Oversendelsesbrev

Innkomne merknader med kommentarer

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Støyrapport