Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Fv. 118 Tuneveien, oppgradering av kollektivholdeplasser - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fv. 118 Tuneveien, oppgradering av kollektivholdeplasser - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

15.05.2019

Frist for merknader er 1. juli 2019.

Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune legger i samarbeid med Sarpsborg kommune forslag til ovennevnte reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for oppgradering av holdeplassene «Valaskjold skole» og «Valaskjold bru vest» til universell utforming. Holdeplassene «Valaskjold bru øst» ble lagt ned etter at planarbeidet startet opp, mens «Høyskolen, Landesenteret» legges ned etter samråd med Østfold kollektiv, grunnet kort avstand til andre holdeplasser i nærområdet.
«Valaskjold bru vest» og «Valaskjold bru øst», slås sammen til benevnelsen «Valaskjold bru» i planforslaget.

Planen er tilgjengelig ved Sarpsborg hovedbibliotek, samt ved områdebibliotekene i Tune og Skjeberg. Materialet kan også lastes ned fra nettsidene til Statens vegvesen, www.vegvesen.no/vegprosjekter.

Statens vegvesen arrangerer åpen kontordag:
Tid: onsdag 5. juni kl. 15.00-18.00
Sted: Sarpsborgkontoret, Torget 5.
Det vil være representanter fra Sarpsborg kommune og Statens vegvesen tilgjengelig for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 1. juli 2019. Merk innspill 16/41649.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lene Hermansen på telefon 692 43 731 eller e-post lenher@vegvesen.no.

Vedlegg:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Oversendelsesbrev

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Støyrapport