>Handlingsplan med økonomiplan 2019 - 2022, årsbudsjett 2019 - til offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Handlingsplan med økonomiplan 2019 - 2022, årsbudsjett 2019 - til offentlig ettersyn

30.11.2018

Her er formannskapets innstilling til handlingsplan, økonomiplan og årsbudsjett. Den ligger ute til offentlig ettersyn fram til bystyremøtet 13. desember.

Handlingsplan 2019-2022 rådmannens forslag 29 okt 2018.pdf

Handlingsplan med økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett 2019.pdf

Saksutskrift - Handlingsplan med økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett 2019.pdf

1. Endringsforslag fra AP SP SV KRF og MDG.pdf

2. Endringsforslag H og FRP.pdf

Avgifter gebyrer og egenbetalinger 2019.pdf

Avtale på Stortinget om Statsbudsjettet 2019.pdf

Endringsnotat nr 1 til Handlingsplan 2019 - 2022 med budsjett 2019.pdf

Rundskriv IS-4 2018.pdf

Vedlegg 1 - budsjettforslag 2019.pdf

Vedlegg 2 budsjett kontrollutvlagsekretariat.pdf

Vedlegg 3 Budsjett ØKR 2019.pdf

Vedlegg 4 Budsjett 2019 ØKR Sarpsborg .pdf

Vedlegg 5 protokoll fra kontrollutvalget.pdf