Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kalnes videregående skole – Område U7 - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kalnes videregående skole – Område U7 - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

22.06.2020

Frist for merknader er 1. september 2020

Utvalg for plansaker har i møte den 03.06.2020 sak 19/20, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kalnes Videregående skole – Område U7 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Kalnes i Sarpsborg kommune ved Vestvannet, ca. 6km fra Sarpsborg sentrum. Det omfatter eiendommene gnr./bnr. 2045/3, 2045/4 og en del av 2045/1 og er avgrenset av Agronomveien i nord, øst og vest og et skogsområde og undervisningsbygg i sør. Områdets areal er på ca. 48,2 dekar.

Området er i kommunens arealplan avsatt til nåværende offentlig eller privat tjenesteyting. Området er regulert gjennom reguleringsplan for Kalnes videregående skole, med krav om at en bebyggelsesplan må utarbeides før søknadspliktige tiltak kan tillates.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandlere henholdsvis Tonje Lervik på
48 09 07 12 og Petter Sandtangen på 95 04 87 28 eller til servicetorget på 69 10 80 00.

Skriftlige merknader sendes på en av følgende måter:

Merknadsfrist er 01.09.2020.

Dokumenter i saken

Saksutskrift

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader

 

ROS-analyse

Geoteknisk rapport

Notat overvannshåndtering