Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Knattås - detaljreguleringsplan - varsel om utvidelse av planområde

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Knattås - detaljreguleringsplan - varsel om utvidelse av planområde

10.07.2020

Frist for innspill er 4. september 2020.

Det ble varslet oppstart av planarbeid for ovennevnte plan i november 2016. I etterkant av varsel om oppstart har det kommet fram at det er behov for et større område for å oppgradere Skoligveien til samleveistandard. Utvidelsen av planområdet omfatter derfor hovedsakelig Skogliveien og Østadveien samt noe sideareal til disse mot nord og mot vest.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Knattås.

Planarbeidet utføres av BAS Arkitekter AS på vegne av Grålum og Yven Eiendom AS.
Kart med plangrense
Planområdets foreløpige areal er økt med ca 4 daa. Det er sannsynlig at planområdets avgrensing vil reduseres ved endelig planforslag.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med boliger med variasjon mellom enebolig, rekkehus og lavblokker. Det sikres allmenn tilgang til friområdet Knattås.

Spørsmål eller innspill kan innen 04.09.2020 rettes til plankonsulent BAS Arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St. Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg, e-post: karoline@bas-ark.no eller telefon 97011495.

Vedlegg

Planinitiativ

Oppstartsmøtereferat

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Varslingsbrev