Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunedelplan InterCity dobbeltspor og fv. 118 Ny Sarpsbru, delstrekning Borg bryggerier-Klavestad - kunngjøring av bystyrevedtak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunedelplan InterCity dobbeltspor og fv. 118 Ny Sarpsbru, delstrekning Borg bryggerier-Klavestad - kunngjøring av bystyrevedtak

10.12.2020

I henhold til plan- og bygningsloven §11-15 vedtok Sarpsborg bystyre i møte den 12.11.2020, sak 95/20 Kommunedelplan InterCity dobbeltspor og fv. 118 Ny Sarpsbru, delstrekning Borg bryggerier-Klavestad, alternativ NFO-9.

Det presiseres at kommunedelplanen har innsigelser og at planen således ikke er egengodkjent. Sarpsborg kommune vil oversende planen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig behandling.

Vedtatt planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er tilgjengelig her.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.