Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunedelplan struktur og kapasitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunedelplan struktur og kapasitet

27.11.2020

Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen skal sikre et helhetlig arbeid med å utvikle heldøgnsomsorgen.

Nå legges planen ut på høring, og du kan komme med innspill innen 10.02.21.

Målsettingen er å sikre et tilstrekkelig og egnet heldøgnstilbud til eldre og personer med demens, yngre personer med behov for heldøgnsomsorg, personer med rus og/eller psykiske lidelser og personer med psykisk utviklingshemning.

Planen tar for seg bygg og infrastruktur i heldøgnsomsorgen, og hvilke behov og tiltak som skal være førende for å sikre et tilstrekkelig heldøgns omsorgstilbud de neste 12 årene med føringer frem til 2040.

Her er planen

Planutkast til høring - kommunedelplan kapasitet og struktur

Oversikt heldøgnstilbud

Mulighetsstudie Tingvoll

Tilstandsrapport Haugvoll bofellesskap, Kurland sykehjem og Tingvoll sykehjem

Har du innspill?

Da kan du kontakte oss på ulike måter:

  • Du kan sende innspill til postmottak@sarpsborg.com
  • Post: Sarpsborg kommune, P. b. 237, 1702 Sarpsborg
  • Spørsmål? Kontakt saksbehandler Lene Guthu Ryen via Servicetorget på telefon 69 10 80 00

Høringsfrist 10.02.21.

Mer om planen

Kommunens helse- og velferdstjenester står overfor en stor utfordring i tiden fremover. Det blir stadig flere eldre, og spesielt i perioden 2028 – 2040 er det estimert en sterk vekst i personer over 80 år.

En av de største utfordringene kommunen står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning, er at tallet på personer med demens vil dobles i perioden. De fleste vil ha behov for ulike tjenester i eget hjem, og i løpet av sykdomsperioden vil mange ha behov for et heldøgnsbemannet omsorgstilbud.

Et heldøgnsbemannet omsorgstilbud skal være et godt og tilgjengelig alternativ når det ikke lenger er mulig å gi nødvendig og forsvarlig hjelp i hjemmet.