Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommuneplanens arealdel 2021-2033 og Kommunedelplan for kystsonen 2021-2033 - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommuneplanens arealdel 2021-2033 og Kommunedelplan for kystsonen 2021-2033 - offentlig ettersyn

14.12.2020

Frist for innspill er 14. februar 2021.

Sarpsborg kommune har utarbeidet forslag til revidert arealplan og kystsoneplan. Arealplanen er kommunens øverste juridiske arealplandokument, og gir de overordnede føringene på hvor det skal være vern og hvor det skal være utbygging. Dette arbeidet har omfattet hele kommunen med unntak av sentrumsområdet, Langemyrområdet og kystsonen – disse er dekket av egne kommunedelplaner. For kystsonen er det utarbeidet en egen kystsoneplan som ligger ute til offentlig ettersyn som et selvstendig dokument samtidig med arealplanen.

Høringsforslaget til arealplanen og kystsoneplanen skal nå høres hos alle kommunens innbyggere, utbyggere, grunneiere, lag, foreninger, organisasjoner, samt nabokommuner, regionale og nasjonale myndigheter. I dette ligger det at alle kan fremme et høringsinnspill – dvs. kommentere hva som er bra og/eller hva som er ønskelig at planene skal håndtere annerledes. Høringen varsles også i Sarpsborg Arbeiderblad.

Frist for høringsinnspill er 14. februar 2021. Høringsuttalelsene må merkes om de gjelder arealplan eller kystsoneplan.

 

Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - høringsdokumenter:

Formannskapet vedtok 8.desember 2020 å sende følgende arealplandokumenter på høring:

Se også saksutskrift fra formannskapet her

Kystsoneplanen 2021–2033 - høringsdokumenter:

Bystyret vedtok 6.oktober 2020 å sende følgende plandokumenter ut på høring:

Innspill med kommunedirektørens vurdering for kystsoneplanen ligger i samme dokument som innspill med kommunedirektørens vurdering for arealplanen. Se under arealplanen.

Se også saksutskrift fra bystyret her

De fleste temakart og underlagsdokumenter er faglige dokumenter som ikke vil bli endret. De ligger imidlertid til grunn for de vurderingene som er gjort i plankartene, planbeskrivelsen og bestemmelsene. Konsekvensutredninger er også faglige dokumenter, men det kan være kunnskap som ikke er fanget opp i utredningsarbeidet. Det vil vi gjerne ha tilbakemelding på.


Det vil bli digitale høringsmøter i høringsperioden fram mot 14. februar. Dette vil bli annonsert senere.

Slik kommer du med innspill:

Høringsinnspill kan sendes via elektronisk skjema fra kommunens nettside, e-post til postmottak@sarpsborg.com eller brev til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.
Merk konvolutt eller e-post med arealplanen eller kystsoneplanen.

Det vil være mulig å komme med innspill gjennom en egen nettløsning som finnes her.

 

Dokumentene ligger også på servicetorget i Sarpsborg rådhus, Sarpsborg hovedbibliotek, Tune områdebibliotek og Skjeberg områdebibliotek.

Det er også opprettet en egen nettside www.sarpsborg.com/arealplan der alle dokumentene for både arealplanen og kystsoneplanen kan finnes, og oppdatert informasjon om høringsmøter og annet vil ligge.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med:
Arealplanen: Eirik Milde: eirik.milde@sarpsborg.com, telefon 91 54 33 13

Kystsoneplanen: Ingrid Ekeli Boge: ingrid-ekeli.boge@sarpsborg.com, telefon 94 80 12 06