Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen - fastsatt planprogram for revidering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen - fastsatt planprogram for revidering

26.03.2018

Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen ble fastsatt av formannskapet i Sarpsborg kommune 22.03.2018. Planprogrammet legger rammene for arbeidet ved å oppgi føringer, hovedtemaer i planarbeidet og framdriften.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn 12. desember 2017 – 5. februar 2018. Det kom 130 innspill. Mange av disse er innspill som skal vurderes i det videre planarbeidet. Du kan se alle innspill som er geografisk knyttet på på dette kartet

Framdrift
Planprogrammet legger opp til at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vinteren 2018/2019, og at de reviderte planene kan vedtas sommeren 2019.

Les mer om saken:

 Saksutskrift - sak 14/18 i formannskapet 22.03.2018

Fastsatt planprogram

Sammendrag av innspill til planprogrammet med rådmannens vurdering

Oversikt over alle innspill