Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kvartal 314 nord - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kvartal 314 nord - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

22.06.2020

Frist for merknader er 1. september 2020.

Utvalg for plansaker har i møte den 03.06.2020 sak 19/20, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for kvartal 314 nord ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter eiendommene med gårds- og bruksnummer 1/983, 1/969 og 1/968, og ligger ca. 450 meter sør for Storbyen, 30 meter øst for Sarpsborghallen og 80 meter nord for Sandesundsveien skole.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen med boligbebyggelse mot Skolegata og mot Dronningens gate. Det legges til rette for opptil 20-25 boliger.

Området er i kommunedelplan sentrum avsatt til formål sentrumsformål, med høyde og bygningstypologi suburban tett bebyggelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til servicetorget på 69 10 80 00.

Skriftlige merknader sendes på en av følgende måter:

Merknadsfrist er 01.09.2020.

Dokumenter i saken

Saksutskrift

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader


Geoteknisk datarapport

Notat overvannshåndtering

Renovasjonsteknisk plan

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Skisser fra 3D-modell