Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Høring-planprogram kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020–2032

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring-planprogram kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020–2032

18.02.2019

For å sikre et helhetlig arbeid med å utvikle en heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, og som er tilpasset innbyggernes behov, skal det utvikles en egen kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen.

Planprogrammet er nå sendt på høring. Frist for å komme med innspill er 2. april 2019.

Planen vil ta for seg bygg og infrastruktur i heldøgnsomsorgen, og avklare hvilke behov og tiltak som skal være førende for å sikre et tilstrekkelig heldøgns omsorgstilbud de neste 12 årene med føringer frem til 2040. Planen vil være forankret i kommunedelplan helse og omsorg 2017-2028 «Sammen om mestring og trygghet» og Handlingsplan og budsjett 2019-2022.

Kommunedelplanen skal være ferdig i 2020.

Her er høringsutkastet:

Høringsutkast til planprogram kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 - 2032.pdf

Saksutskrift - Høringsutkast- Planprogram kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 - 2032.pdf

Har du innspill til planprogrammet og arbeidet med den nye planen?

Da kan du kontakte oss på ulike måter:

  • Du kan sende innspill til postmottak@sarpsborg.com
  • Post: Sarpsborg kommune, P. b. 237, 1702 Sarpsborg
  • Telefon: Saksbehandler Lene Guthu Ryen via Servicetorget på telefon 69 10 80 00