Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Søknadsfrist til Innovasjon Norge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søknadsfrist til Innovasjon Norge

03.09.2021

Søknadsfrist er 1. desember 2021.

Innovasjon Norge har innført søknadsfrist for alle søknader om investeringstilskudd til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Det vil si at fullstendig søknad med samtlige vedlegg må være sendt inn før 1. desember 2021 dersom du søker om investeringstilskudd for 2022.

Digital søknad finnes på: www.innovasjonnorge.no/MinSide. Logg inn via BankID.

Merk: Innovasjon Norge godkjenner ikke at det vises til vedlegg i selve søknaden. Alle felter i søknaden skal være godt utfylt slik at søknaden "står på egne ben". Vedleggene skal være dokumentasjon på det som står i søknaden.

Følgende vedlegg skal lastes inn i den digitale søknaden:

 • 5-årig driftsplan/forretningsplan.
 • Skattemelding for de 2 siste årene for søker og ektefelle/samboer.
 • Næringsoppgave m/tilleggsskjema for de 2 siste årene.
 • Kostnadsoverslag.
 • Tegninger.
 • Byggebeskrivelse.
 • Låneavtale (dersom dere tar opp lån).
 • Eventuell intensjonsavtale.
 • Byggetillatelse (denne kan ettersendes).
 • Kart/situasjonskart.
 • Kopi av eventuelle jordleieavtaler.

Det kan søkes om inntil 35 prosent tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Beregnet kostnad for eget arbeid kan settes til kr 350,- pr. time.

Ufullstendige søknader avslås av Innovasjon Norge. Søknaden blir også avslått dersom arbeidet med prosjektet er påbegynt.

Ønsker du å søke om tilskudd i Innovasjon Norge, ta kontakt med saksbehandler Torgunn Antonsen, telefon: 91117155, e-post: torgunn.antonsen@sarpsborg.com