Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sykkelveier ved Store Tune - detaljreguleringsplan - varsel om oppstart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sykkelveier ved Store Tune - detaljreguleringsplan - varsel om oppstart

19.03.2018

Frist for innspill er 13. april 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for etablering av sykkelveier ved Store Tune. Planarbeidet omfatter fire delstrekninger. Det skal utarbeides en reguleringsplan for hver strekning, til sammen fire planer.

 Kart over planområdet

Formålet med planarbeidet er å stimulere til økt sykling gjennom å koble sammen sykkelveinettet i området rundt Store Tune og dermed gi bedre framkommelighet for syklister mellom Grålum og sentrum. Planarbeidet følger opp planen for hovedsykkelveier, vedtatt 16.06.2017. Tre av sykkelveiene skal koble seg til planlagt undergang under fylkesvei 118. Denne er regulert i reguleringsplanen Fv. 118 Undergang ved Tune kirke, vedtatt 14.09.2017.

Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning. Se vedlegg.

Vi ønsker innspill om forhold i området vi bør gjøres kjent med, som kan ha virkning eller interesse for planarbeidet. Innspill sendes skriftlig til:

Sweco Norge AS v/ Ingrid Lien
Statsminister Torps vei 1A
1738 Sarpsborg

e-post: ingrid.lien@sweco.no

Merk innspill med: «Reguleringsplan sykkelveier Tune»

Frist for innspill er 24. april 2018.

Vedlegg

Varselbrev

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Oppstartsmøtereferat

Du kan se planen markert i kommunens kartportal her