Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Frivillige organisasjoner kan søke støtte til integreringsarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Frivillige organisasjoner kan søke støtte til integreringsarbeid

05.02.2019

Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatte «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn».

Sarpsborg kommune har fått cirka en million kroner fra Integrerings- mangfoldsdirektoratet til utdeling til frivillige organisasjoner som søker støtte til integreringsarbeid.

Søknadsfrist: 1. mars

Søknadsskjema for den nye tilskuddsordningen

Målet med ordningen

Målet med den nye tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er nå utvidet og gjelder disse formålene:

 • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for innvandrere og øvrige befolkning
 • Øke kunnskap om norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det er mulig å søke på ett eller flere av formålene, og det er mulig for innvandrerorganisasjoner å søke om driftstilskudd knyttet til det første formålet.

Informasjonsmøte:

Tid: 12. februar 16.30 til 17.30
Sted: Kantina i St. Marie Læringssenter

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Hva skal søknaden inneholde?

Søknad til kommunen sendes vi eget søknadsskjema/ via kommunens søknadsportal.
I tillegg til beskrivelse av tiltaket må søknaden inneholde følgende opplysninger:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?