Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sarpsborg kommune trenger flere utleieboliger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg kommune trenger flere utleieboliger

21.01.2021

Sarpsborg kommune ønsker å inngå avtaler med firmaer som vil leie ut boliger.

Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

Avtalen er en såkalt tilvisningsavtale og det gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I avtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, med frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no 

Boligene

Sarpsborg kommune har nå behov for 30 – 50 utleieboliger for personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type leiligheter av interesse,  også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger.

Sarpsborg kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Det henvises også til kravspesifikasjon for kommunale boliger, brukergruppe 1

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde:

Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan.   All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

For 2021 gjelder følgende tilbudsfrister:
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober
For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med

Sarpsborg kommune, Virksomhet forvaltning og utvikling, Avdeling bolig v/ avdelingsleder Robin Brynildsen, mobil. 415 30 271 e-post: robin.brynildsen@sarpsborg.com