Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtak planprogram - detaljreguleringsplan for Sarpsborg Pukkverk AS

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak planprogram - detaljreguleringsplan for Sarpsborg Pukkverk AS

29.03.2021

Utvalg for plansaker i Sarpsborg kommune vedtok 24. mars 2021, sak 11/21, planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Sarpsborg Pukkverk AS.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende pukkverk for å øke kapasiteten for mottak av rene masser. I tillegg foreslås å endre bestemmelsene for fyllingshøyde og hvilke typer masse som kan mottas innenfor eksisterende pukkverk. Dette vil gi bedre mulighet for avslutning, lukking og arrondering av uttaksområdet. Planprogrammet legger rammer og føringer for det videre arbeidet med detaljreguleringen

Du finner aktuelle dokumenter her:

Saksutskrift - Fastsettelse av planprogram for Sarpsborg Pukkverk AS

Fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Sarpsborg Pukkverk AS


Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Har du spørsmål, kan du kontakte saksbehandler Terje Gjelten Bakken på telefon 480 45 470.