>Forvandling av strekningen Sandesund-Greåker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forvandling av strekningen Sandesund-Greåker

01.01.2018

Hele området langs Glomma fra Sandesund til Greåker kan bli omgjort fra industri og lager til boliger og annen næring.

Disse planene har det vært jobbet med i Sarpsborg kommune i lang tid. 

Vi mener at området har et fantastisk potensial for Sarpsborg-samfunnet.

Hovedmålene med planene for Sandesund-Greåker er:

  • å legge grunnlaget for helhetlig og bærekraftig utvikling av strekningen
  • å legge til rette for fortetting og transformasjon med større andel bolig og næring
  • å fremme områdets historie og vannets betydning for Sarpsborg-samfunnet
  • å tilrettelegge for økt bruk av sykkel og kollektivtransport
  • å utbedre Glommastien som tur- og sykkelsti og øke opplevelsesverdien
  • å øke tilgjengeligheten til elva

Relevante dokumenter:

Kontaktinformasjon:

Enhet plan og samfunnsutvikling: Tlf. 69 10 80 00.

  • Tirsdag 28. januar 2014 arrangerte vi åpent møte i Folkets Hus på Greåker. Her var vi til stede for å svare på spørsmål og ta imot innspill.
  • Høringsrunden hadde frist 15. februar 2014.
  • En lokalklimaanalyse for Sandesund Greåker er utarbeidet (ferdigstilt høsten 2014). Som godkjent pilotprosjekt i Framtidens byggs områdesatsing har vi fått bistand til å få den kvalitetssikret av en ekspert innenfor dette fagfeltet. Lokalklimaanalysen er en overordnet analyse av områdets geologiske og lokalklimatiske forhold. Analysen er et grunnlag for videre arbeid med kommunedelplanen og et nyttig verktøy for videre detaljering av området i reguleringsplaner og byggesaker.