Start Kari chatbot Spør meg

>Helse- og omsorgsplanen til politisk behandling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helse- og omsorgsplanen til politisk behandling

13.09.2017

16. november skal bystyret behandle den nye helse- og omsorgsplanen. De største endringene i planen fra dagens situasjon er at kommunen ønsker å legge enda bedre til rette for at folk skal kunne bo i sitt eget hjem.

Dersom planen blir vedtatt, blir det mer satsing på velferdsteknologi, flere hjelpemidler og styrking av hjemmetjenestene.

Les alle saksdokumentene her.

Politisk behandling

  • Utvalg for velferd og folkehelse behandler planen 24. oktober
  • Formannskapet behandler planen 2. november 
  • Bystyret behandler planen 16. november

Arbeidsmetodene endres

I innledningen til den nye planen står det at kommunen må planlegge for store endringer i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Dagens tjenestetilbud vil ikke være bærekraftig i framtiden, og de kommende helseutfordringene kan ikke løses gjennom kun å etablere flere institusjonsplasser eller gjennom å skaffe mer fagpersonell.

Tjenestene vil måtte se annerledes ut i framtiden, står det i planen. Arbeidsmetodene må endres for å få til de gode løsningene, der aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsrehabilitering blir helt sentralt innenfor samtlige tjenesteområder. Omleggingen skal først og fremst bidra til at innbyggerne får bedre muligheter til å mestre egen hverdag til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.

Hjelpemidler

Det legges opp til at et rehabiliteringsteam skal se på muligheter for hjelpemidler, før man vurderer hjemmetjenester og eventuelt sykehjemsplass.

- Helsetjenestene er i endring. Nå skal vi ikke lenger bare legge til rette for brukerne, men vi skal spørre hva som er viktig for dem. Tilbakemeldingene vi har fått, er at veldig mange mener det er viktig å kunne bo hjemme, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Som følge av at flere blir eldre, øker også aldersrelaterte sykdommer. Derfor vil kommunen satse enda mer på arbeid med demens, både i form av pårørendeskoler og bedre koordinering.

Barn og unge

Blir planen vedtatt skal også kommunen fortsette å satse på helhetlig forebygging for barn og unge. Dette skjer blant annet ved familiesentre, og kommunen skal fortsette å jobbe forebyggende ved å hindre generasjonsoverføring.

- Det er viktig å jobbe forebyggende og komme tidlig inn, mener helsesjefen.

Hovedmål i planen:

  • Skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan mestre eget liv
  • Sikre en trygg og aktiv hverdag i egnet bolig
  • Helhetlige og koordinerte tjenester og aktiv samhandling
  • Sikre helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet