>Stortingsvalget 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Stortingsvalget 2017

03.05.2017

Valgdagen for Stortingsvalget 2017 er mandag 11. september. Sarpsborg kommune har også valgdag søndag 10. september.

I Østfold er det 9 representanter som skal velges til Stortinget. Du finner offisiell informasjon om valget i denne lenken.

Hvem kan stemme?

Alle som har fylt 18 år i løpet av 2017, og er norske statsborgere, kan stemme ved Stortingsvalget.

Du må være registrert i manntallet for å kunne stemme ved Stortingsvalget søndag 10. og mandag 11. september 2017. Manntallet legges ut i servicetorget i Sarpsborg rådhus, Tune områdebibliotek og Skjeberg områdebibliotek fra 31. juli. Alle som er registrert i manntallet, vil motta valgkort innen 10. august.

Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Er det feil i manntallet? Her finner du skjema for å rette dette. 

Dersom du har bodd utenlands i mer enn 10 år, og ønsker å bli innført i manntallet, kan du søke om dette. Søknadsskjema finner du her

Når valglokalene stenger klokken 21.00, offentliggjøres resultatene fra forhåndsstemmingen. Samtidig starter opptelling og scanning av stemmesedler fra de ulike kretsene.

Når kan du stemme?

Tidligstemme: Har du ikke mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli til og med 9. august henvende deg til servicetorget i Sarpsborg rådhus og avtale tid for å stemme. Dette kalles å avgi en tidligstemme. Husk legitimasjon.

Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.

Forhåndsstemme: Den vanlige forhåndsstemmingen skjer fra 10. august og til og med fredag 8. september. Også da kan du stemme i en hvilken som helst kommune. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Servicetorget i Sarpsborg rådhus:
Mandag – fredag kl. 8.30 – 15 (fra 1. september kl. 15.30)
Torsdag 7. september: kl. 8.30 – 17.

Tune bibliotek:
Mandag og torsdag kl. 13 – 19
tirsdag, onsdag, fredag kl. 10 – 15 (fra 1. september kl. 16)

Skjeberg bibliotek:
Mandag – tirsdag kl. 13 – 19
onsdag, torsdag og fredag kl. 10 – 15 (fra 1. september kl.16)

Husk legitimasjon!

Våre valgmedarbeidere besøker institusjoner og skoler før valget. Alle stemmeberettigede som da er til stede kan avgi forhåndsstemme.

Valaskjold omsorgssenter 17/8 kl. 10-13
Tuneveien bofellesskap 17/8 kl. 12-13
Karl Johans gt. bofellesskap 18/8 kl. 11-12
Thranes gt. bofellesskap 18/8 kl. 11-12
Kurland sykehjem 21/8 kl.11-12.30
Kurland bofellesskap 21/8 kl. 11.30-12.30
Eplehagenbofellesskap 22/8 kl. 11-12
Helsehuset 23/8 kl. 11-13
Borgen sykehjem 24/8 kl. 11-12
Stenerødheimen 24/8 kl. 13-14
Haugvoll sykehjem og bofellesskap 28/8 kl.11-13
Tingvoll sykehjem 30/8 kl. 10-12
Ravneberget fengsel 22/8 kl. 12.30.-14.30
Sarpsborg fengsel 22/8 kl. 13-14
Borg videregående skole 31/8 kl. 10.30-12
St. Olav videregående skole 29/8 kl. 10-13
Kalnes videregående skole 29/8 kl. 9.30-12
Greåker videregående skole 31/8 kl. 9.30-12
Sykehuset Østfold Kalnes 4/9 og 5/9 kl. 12-15

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved stortingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.
Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Ordinær stemmegiving: På selve valgdagene 10. og 11. september må du stemme i den kommunen du bodde 30. juni i år. Valglokalene er åpne 12.00-18.00 søndag 10. september, og 10.00-21.00 mandag 11. september.

Husk å ta med legitimasjon som for eksempel pass, norsk førerkort eller norsk bankkort med bilde. Om du også har med valgkort, vil det gå raskere å motta stemmen din.

Hvor kan du stemme?

På valgkortet står det hvor du skal primært skal stemme på valgdagene 10. og 11. september, men du kan også stemme ved et annet valglokale i Sarpsborg.
Valglokalene er åpne 12.00-18.00 søndag 10. september, og 10.00-21.00 mandag 11. september.

Her er stemmelokalene i Sarpsborg:

Sarpsborg rådhus, servicetorget
Kurland skole, gymsalen
Alvimhaugen skole, biblioteket
Sandbakken ungdomsskole, gymsalen
Skjeberg administrasjonsbygg, møterom Oscar Torp
Hafslund barneskole, gymsalen
Hornnes skole, gymsalen
Ullerøy skole, klasserom (ny bygning)
Tindlundhallen
Grålum skole teorirom ved flerbrukshall (hovedinngang)
Lande bosenter
Hafslundsøy skole, gymsalen
Jelsnes skole, gymsalen
Bygdehallen i Varteig

Kan du stemme hjemme?

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke er i stand til å møte i valglokalet 10. eller 11. september, og du heller ikke får forhåndsstemt, kan du søke om å få stemme hjemme.

Du søker om dette på eget skjema, eller ved å ta kontakt med servicetorget.

Fristen for å søke er tirsdag 5. september, og du blir kontaktet av valgsekretariatet for å avtale tid.

Informasjon om valget på andre språk

Brosjyren inneholder faktainformasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Brosjyren har illustrasjoner som viser hvordan velgeren skal brette stemmeseddelen og få den stemplet, samt illustrasjoner som viser hvordan man endrer på stemmeseddelen.
Brosjyren er oversatt til: bokmål, nynorsk, samisk, engelsk, arabisk, filipinsk, persisk/farsi, russisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Lenken til brosjyren finner du ved å klikke her.