Avvik ved feiing eller boligtilsyn - tilbakemelding